Meghívó
a

Magyar Kommunikációtudományi Társaság

éves konferenciáján való részvételreHelyszíne:
Kodolányi János Főiskola
(Budapest XIII., Frangepán u. 50-56.)

Időpontja:
2010. június 11-12.

 

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság 2005. tavaszán alakult meg és azóta minden évben tart egy olyan konferenciát, amely a kommunikációkutatás egy-egy alapkérdését vizsgálja meg. Ez a felhívás a 2010. évi konferencián való részvételre szólítja meg tagjait és mindazokat, akik érdeklődnek a kommunikáció tudományos igényű vizsgálata iránt. A konferencia témája ebben az évben:

 

Közösségek mai (kommunikációs) arculata

 

A konferencia a "közösség" fogalmát helyezi középpontba, azzal az előfeltevéssel, hogy mélyen emberi igényünk a közösségekben létezésre ma is erőteljes. De talán nehezebben elérhető, megvalósítható, talán bonyolultabb az a társas-kommunikatív helyzet, amiben a közösségekhez vezető utakat keressük. A kommunikációs közösség ideája mentén számos különböző közösség tagjaként érthetjük meg magunkat. Érezzük-e ma ezt a közösségi élményt? Látjuk-e a másik személyt, a másik közösséget? Vagy csak közös-ködünk?

 

A konferencia programjában az alábbi előadások szerepelnek:

 

2010. június 11. péntek
9.00 Megnyitó A Sebők Tamás Díj átadása
9.10 Nyitó előadás:
P. Szilczl Dóra

Narratívák a szakrálisból
9.50 kiscsoportos vita  
10.50 - 11.10 szünet  
Egyén és közösség
11.10 Murai András Helyzetfüggő. A személyes emlékezet társas szerveződése
11.30 Bene Adrián Egyén és közösség Jean-Paul Sartre filozófiájában
11.50 Fehér Katalin Image, imago, indexálás. A csoportképtől a szkrollozó lájkolásig
12.10 Bernschütz Mária A közösségi digitális individuum
12.30 Terenyi Zoltán Részesedés a köztes létben
12.50 H. Orlóci Edit Panem et...
13.10 vita  
13.30 - 15.30 szünet, benne:  
13.30 - 15.00 MKTT közgyűlés  
Civilek és nyelvek
15.30 Glózer Rita Civil szervezetek: megváltozott funkciók, változó kutatási perspektívák
15.50 Borbás Gabriella Dóra Elkülönülés vagy összeforrás? A kommunikáció bibliai modellje
16.10 Andó Éva "Oly távol, és mégis közel" - Az elektronikus kommunikáció nyelvhasználata mint egy új közösségi létforma alapja
16.30 Guld Ádám Poszt-szubkulturális közösségek - Stílus, divat, identitás összefüggései egy kortárs ifjúsági kultúra tükrében
16.50 Mohácsi Márta Főiskolai hallgatók kommunikációs és anyanyelvi ismeretei
17.10 vita  
17.30 - 17.50 szünet  
Nyelvek és közösségek
17.50 Kriskó Edina A társadalmi részvétel módjai a biztonság megteremtésében - a rendőrség stratégiai elképzeléseinek tükrében
18.10 Parapatics Andrea A szleng közösségformáló ereje
18.30 Szabó Tamás Péter Szleng, káromkodás, presztízs. A nyelvi asszimiláció kérdése 7. és 11. évfolyamos diákok metanyelvében
18.50 Biró Annamária Netnyelv és közösség: futballfórumok nyelvezetének összehasonlító vizsgálata
19.10 Molnár Szilárd Digitális Máté-effektus: az idősödő információs társadalom
19.30 vita
     
2010. június 12. szombat
Identitás és communitas
8.00 Domschitz Mátyás A szervezet és a communitas viszonya
8.20 Nagy Károly Zsolt "Krisztus a jövő, együtt követjük Őt!" A magyar református identitás (újjá)építésének stratégiái
8.40 Z.Karvalics László A poszt-globális identitás keresése, avagy egy lehetséges "két lépéses törvényről"
9.00 Szőke Katalin Csoporthatárok és liminalitás
9.20 Mátyus Imre Ki beszél itt (a) közösségről? - Identitásdefiníciós kísérletek a hacker kultúrában
9.40 Bors Réka Pro-anorexia közösségek az interneten
10.00 vita  
10.20 - 10.40 szünet  
Közelítések és távlatok
10.40 Vass Csaba Beszélgető hálózatok és kommunikációs közösségek
11.00 Zsélyi Ferenc Elköteleződés és közösség, a beszédaktus társadalmi morfológiája
11.20 Myat Kornél Közösségek és közösségi médiumok a késő-modern médiakörnyezetben
11.40 Veres Edit Élménykereső politikafogyasztók - a politika új közössége?
12.00 Bokor Tamás Posztmodern nomádok. Virtuális közösségek a realitásban
12.20 Demeter Márton A közösség láthatatlan teste: az újmédia anatómiája
12.40 vita  
13.00 - 13.15 szünet  
13.15 - 14.15 AKVÁRIUM -
záró plenáris
 
     
14.15 Zárszó  

 

A konferencián való részvételi szándékát kérjük a kitöltött Résztvevői jelentkezési lap elektronikus elküldésével mielőbb jelezze az MKTT Titkárságának. Erre azért van szükség, mert a programban szerepelni fog egy nagyon érdekes diszkusszió forma, mely akkor tud gördülékenyen működni, ha előzetes csoportbeosztásra van lehetőségünk a jelentkezések alapján: a nyitó plenáris előadást párhuzamos vitacsoportokban folyó moderált vita fogja követni. A vitacsoportok vezetésére is vállalkozókedvű jelentkezőket várunk. A konferencia pontos helyszíne és a végleges programbeosztás hamarosan kialakul és minden előzetes jelentkezőt értesítünk róla.

 

a Programbizottság


Résztvevői jelentkezési lap (letölthető word dokumentum)

A konferencia helyszíne, térképpel

 

Felhívás

 

 

 


titkarsag.mktt@communicatio.hu