Parapatics Andrea:

A szleng közösségformáló ereje

 

A gyorsuló világ gyorsuló kommunikációt is szül. A rövid társalgások - akár a rohanó élet okozta felszínesség, akár az egyre inkább túlsúlyba kerülő digitális kommunikáció miatt - nem teszik lehetővé mély gondolatok, érzelmek átadását, így a közösségek is elveszítik kohéziós erejüket. Ám az ember alapvetően társas lény: a közösségi élmény igénye a III. évezredben is jellemi a Homo sapienst. Nyelvhasználatunkat tekintve kiválóan szemlélteti ezt a mindenki által ismert és egyre terjedő szleng jelensége. A szlenget gyűjtő, kutató nyelvészként és középiskolai tanárként azt tapasztalom, hogy különösen a fiatalok körében a szleng rendkívüli közösségformáló erővel bírhat. A klikkeket jellemző galeri-effektus meghatározó alapköve a közös nyelv.

A szleng mindig fontos szerepet játszott a közösségek életében: eredetileg tolvajnyelvként alvilági figuráknak teremtett közös világot, illetve zárta ki belőle a kívülállókat. A XIX. század végére a katonákkal, munkásokkal, diákokkal érintkezve egyre "feljebb" szivárogtak e szókészlet elemei, majd a XX. század társadalmi változásaival, az írott és íratlan kommunikációs szabályok lazábbá válásával fokozatosan nőtt népszerűsége, és vált a csoportkohézió megteremtésének és kifejezésének fontos elemévé. Iskolákban például kiválóan jelzi az osztályközösség erejét, ha a tagok olyan (anyanyelvi) szavakkal kommunikálnak, amelyeket iskolatársaik nem értenek. A szleng nagyobb közösségek szintjén működő hatását szemléltesse konkrét példa: különböző tájegységek lakói találhatnak egymásra egy kocsmában vörösboros kóla fogyasztása során; a szülőhelye szlengjét jól ismerő közép-dunántúli ugyanis leót kér, a nyugat-dunántúli vadászt, míg a fővárosi vébékát. Úgy gondolom, ilyen esetek különösen fontosak egy olyan világban, ahol az érvényesülésnek alárendelődve rengetegen kényszerülnek gyökereik elhagyására és új, ismeretlen lakóhely választására.

A szleng kohéziós ereje mellett előadásom végén szólni kívánok a kirekesztés veszélyeiről is, mint korunk aktuális problémájáról. A verbális elkülönülés, rejtőzködés napjainkban is gyakran párosul illegalitással: a fiatalok káros szórakozási szokásai a szemfüles nevelő figyelmét is elkerülhetik a komolyabb baj megtörténtéig, ha gyermeke, tanítványa virágnyelvi "kódszavakat" használ barátaival folytatott kommunikációjában.