Felhívás
a

Magyar Kommunikációtudományi Társaság

éves konferenciáján való részvételreHelyszíne (előreláthatóan):
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Időpontja:
2010. június 11. (esetleg 12. is)

 

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság 2005. tavaszán alakult meg és azóta minden évben tart egy olyan konferenciát, amely a kommunikációkutatás egy-egy alapkérdését vizsgálja meg. Ez a felhívás a 2010. évi konferencián való részvételre szólítja meg tagjait és mindazokat, akik érdeklődnek a kommunikáció tudományos igényű vizsgálata iránt. A konferencia témája ebben az évben:

 

Közösségek mai (kommunikációs) arculata

 

A konferencia a "közösség" fogalmát helyezi középpontba, azzal az előfeltevéssel, hogy mélyen emberi igényünk a közösségekben létezésre ma is erőteljes. De talán nehezebben elérhető, megvalósítható, talán bonyolultabb az a társas-kommunikatív helyzet, amiben a közösségekhez vezető utakat keressük. A kommunikációs közösség ideája mentén számos különböző közösség tagjaként érthetjük meg magunkat. Érezzük-e ma ezt a közösségi élményt? Látjuk-e a másik személyt, a másik közösséget? Vagy csak közös-ködünk?

 

Néhány témakör

A közösségi élmény: hovatartozás - az individuum és a közösség; kirekesztettség - a közösség hiánya; túl a technológián - ami összetart; participáció - a kommunikációs közösség; otthon és közösség; kapcsolódás - közösségek egymás közt; identitás - autonómia és beolvadás;

A közösség szerkezete: lokalitása - hely, közeg; hálózat - divat és realitás; hatalom és közösség; "közösségek rejtett hálózata"; közösség és szervezet, intézmény; csoport, közösség, tömeg, társadalom;

Közösségek arcai: közösségek az interneten (online, virtuális); terápiás közösség; civilek és hivatásosok

A konferencián való részvételi szándékát kérjük a kitöltött Jelentkezési lap elektronikus elküldésével jelezze az MKTT Titkárságának. Aki (várhatóan 20 perces) előadást is kíván tartani a fent megjelölt témakörben az előadás szinopszisát (2000 karakter terjedelemben) 2010. április 30-ig elektronikus formában juttassa el a Titkárság címére. A konferencia Program Bizottsága (elnöke Terenyi Zoltán) 2010. május 14-ig nyilatkozik a szinopszis alapján arról, hogy az előadást beiktatja-e a konferencia programjába.

A szinopszis alapján kiválasztott legjobb előadástémát az MKTT a Sebők Tamás Díjjal jutalmazza (1000 EUR) és egyúttal felkéri a díjazottat, hogy a konferencia nyitóelőadását tartsa meg. A Sebők Tamás Díj kuratóriumának elnöke Nyíri Kristóf akadémikus.


Jelentkezési lap (letölthető word dokumentum)

 

A Sebők Tamás Díjról

 

 

 

 

 


titkarsag.mktt@communicatio.hu