Biró Annamária:

Netnyelv és közösség: futballfórumok nyelvezetének összehasonlító vizsgálata

 

Kutatásom egy román és egy angol online futballfórum (Steaua és Mancester United) nyelvezetének szociolingvisztikai kutatására alapul. A standard szociolingvisztikai elemzések mellett (szöveghosszúság, szentenciák, névmásfajták előfordulása stb. vizsgálata egy román és egy angol közel 300 elemszámú mintán ) azt elemeztem, hogy a különböző kulturális hátterű fórumok tagjai milyen vizuális eljárásokkal, illetve a Netnyelvre jellemző grafikai megoldásokkal építik, alakítják a közösségi összetartozást, a fórum identitást. Előadásomban a két különböző kultúrához tartozó fórumozók nyelvezetét hasonlítom össze, kimutatva a kulturális különbözőségből adódó eljárások különbözőségét.

Pflug és mások munkáira alapozva mutatom be a vizualizáció es a nonverbális kommunikáció formáit a két fórumközösség esetében az alábbi témakörök szerint:

- emotikonok használata

- szlogenek használata

- érzelemkifejező szavak és kifejezések használata

- profilképek

- szöveghez csatolt képek előfordulása

- chat-nyelvre jellemző szavak és rövidítések használata

- nyelvhelyesség

Amint a kutatás kimutatja, a két különböző (magas és alacsony kontextusú) kultúrához tartozó fórumozók különbözőképpen használják és értékelik a vizuális és nonverbális kommunikáció formáit. A kutatás többféle, további kutatásra irányuló kérdést felvet a különböző kultúrákhoz tartozó fórumozók nyelvhasználatára, elsősorban a vizuális eljárásokra vonatkozóan.