Mohácsi Márta:

Főiskolai hallgatók kommunikációs és anyanyelvi ismeretei

 

Szükség van az őszinte és tényeken alapuló kommunikációra, és a hallgatóság érdekében történő megnyilvánulásokra, és arra, hogy annak megfelelően cselekedjünk, ahogyan beszéltünk (i.e. 2200 Ptah-hotep, az egyiptomi fáraó tanácsadója). Nem kevesebbről van szó, mint annak állításáról, hogy nincsenek olyan jelenségek, akciók, vagy aktusok, amelyek "kommunikációk" volnának, ezeket és még másokat is vizsgálhatjuk, mint kommunikációs szintű problémakört (Horányi, 2007). A kommunikációkutatók a valósággal kapcsolatos megsejtéseiket századokon át beérték a mindennapi nyelvvel. Nemzetközi és hazai tanulmányok bizonyítják, hogy a fizikusok csalódtak a szavakban, mint a gondolatok hordozóiban és a matematikai nyelvhez fordultak, napjainkban a viselkedéstudományok művelő a szavak helyett szimbólumrendszereket keresnek problémáik kifejezésére. Az előadás arra vállalkozik, hogy bemutassa és elemezze az első éves főiskolai hallgatók szövegértési és kommunikációs szintjét.