Dr. Andó Éva:

"Oly távol, és mégis közel" - Az elektronikus kommunikáció nyelvhasználata mint egy új közösségi létforma alapja

 

Az előadás az internetes kommunikáció társas nyelvi sajátságaival foglalkozik. Az elektronikus kommunikációs kultúra nyelvhasználatának egyik legfontosabb sajátossága, hogy az írásbeliség és szóbeliség hagyományos dichotomikus szembenállását újraértelmezik nemcsak a dialogikus műfajok (chat), de az olyan monologikusabb formák is, mint például a személyes hangvételű online napló (blog). Az előadás célja egyrészt példákon keresztül annak bemutatása, mi jellemzi nyelvészeti (grammatikai, stilisztikai) szempontból az "írott beszélt nyelvet", "szóbeli-írásbeli keverékformát", azaz a sajátos netnyelvet. Másrészt elemzésemben azt is bizonyítom, hogy ez az új típusú nyelv és nyelvhasználat az egyik megalapozója az elektronikus kommunikáció elterjedésével létrejövő új közösségi létformának és kultúrának. Az új típusú nyelvhasználat csoportnyelvi jellemzői miatt közösségképző erő. A jelenséget a társas nyelvészet szempontrendszere alapján vizsgálom, bevonva az elemzésbe az ún. nyelvi pozicionálás elméletét, melynek összetett pozíciófogalma tökéletesen megfelel a verbális interakciókban kibontakozó változó én szerepének és helyzetének kijelölésére. Ennek jegyében a chatkommunikáció (és tágabb értelemben az összes elektronikus kommunikációs műfaj is) a verbális interakcióban megjelenő szerepek és a nyelvhasználat által kialakuló pozíciók kiemelt társas funkciójának szem előtt tartásával jellemezhető.

A nyelvhasználat azért is fontos eleme az elektronikus úton megvalósuló, virtuális kommunikációs térben létrejövő közösségi együttlétnek, mert a közös hely helyett ez válik a csoport "otthonává". A folyamatosan születő új hangulat- és érzelemkifejező, nyelvi formák használata azt jelenti, hogy egy közösség tagjai az új elemeket dekódolni tudják, majd egyre szélesebb körben használni is kezdik. A csoportkohézió egyik legfontosabb eszköze a közösen használt, speciális jellemzőkkel leírható kódrendszer. Ahogyan az elektronikus kommunikációt "másodlagos szóbeliség"-nek nevező Walter Ong írja, e forma csoporttudatot gerjeszt, ahol a spontaneitás tudatosan vállalt beszédmód.