Mátyus Imre:

Ki beszél itt (a) közösségről? - Identitásdefiníciós kísérletek a hacker kultúrában

 

Howard Rheingold 1993-ban (The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier című könyvével) elsőként emelte be a társadalomtudományos diskurzusba a virtuális közösség azóta is sokat vitatott fogalmát. Akár elfogadjuk, akár megkérdőjelezzük Rheingold elképzeléseit (melyek - tegyük hozzá - megelőzték a világháló széles körű elterjedését), két dologra mindenképpen ráirányította a figyelmet. Egyrészt előre jelezte az infokommunikációs hálózatok felhasználásával létrejövő, érdek-/értékközpontú csoportok felvirágzását, másrészt pedig fontos adalékul szolgál a kommunikációnak a humán közösségek kialakításában és formálásában betöltött szerepével kapcsolatban - különös tekintettel az olyan társadalmi csoportok esetében, ahol a "hagyományos", interperszonális kommunikációs aktusok lehetőségei korlátozottak.

A virtuális közösség egyik legjellegzetesebb példája a mai napig a (Manuel Castells, illetve Pekka Himanen által használt értelemben vett) hacker kultúra. A köztudatban megjelenő, elsősorban a médiareprezentációkból táplálkozó hacker-képpel szemben Castells és Himanen e technológiai szubkultúrát a nyílt forráskódú szoftverfejlesztők önszervező programozási projektjeiként írja le. Az adott közösség egyik központi jellegzetessége az infokommunikációs hálózatok használatának preferálása a kapcsolattartásban. Hozzá kell tennünk ugyanakkor, hogy mindazon belső normák, értékek és praxisok, melyeket az említett szerzők a hacker kultúra jellemzőiként fogalmaznak meg döntően az adott közösség olyan önjelölt szószólóinak kinyilatkoztatásait visszhangozzák, mint Eric S. Raymond, vagy Richard Stallman.

Előadásomban elsősorban arra kívánok rámutatni, hogy a Himanen és Castells által bemutatott hacker kultúra egy olyan közösség önleíró, identitásdefiniáló kísérleteinek eredményeként áll elő, melynek elsődleges célja a hacker fogalom jelentésének meghatározása és kisajátítása - a terminussal kapcsolatos poliszémiának a közösség megítélése szempontjából előnyös felszámolása. Ezen identitásdefiniáló törekvésekben kiemelt szerepe van az olyan, ma a marketingben online community manager-nek nevezett szereplőknek, akiknek feladata egy adott arculat, márkanév köré csoportosuló online közösség megszervezése, menedzselése.