Bernschütz Mária:

A közösségi digitális individuum

 

Az élet minden területén - különösen az önkifejezési eszközökben - változást ért el a FÉNYKÉPEZŐGÉP. A változások eredményeképp az emberek gondolkodásmódjában központba került: az individuum. Manapság az egyén nemcsak előállítja, de szerkeszti a személyes individuumát a digitalizált tér adta lehetőségekkel.

A digitális felhasználók építenek a digitális tér lehetőségeire. Hogyan jelenjenek meg, miket írjanak le magukról, hogyan szeretnék, hogy mások lássák a digitalizált világban? S ez már átvezet a saját kulturális közeg szerkesztéséhez. A közösségben való megjelenés- már feltételez valamilyen pertut a felhasználók és az ismertek között. Nem szövegek, hanem emberek, felhasználók között áll fenn a linkelés. Ez tudatos, hiszen ismernie kell a felhasználónak a digitális lehetőségeket, a digitális én-jét, individuumát. A fényképész mellett az operatőri munkát is elvégzi a digitális felhasználó (egyfajta feladat-konvergenciát), s mindezt azért, hogy a rohanó világból egy darabot kisajátítson. S a tágan értelmezett világ, nagyobb változásokat idéz elő, mint a fent említett fényképezőgép.

Kutatási kérdés:

A kutatás a fiatalok digitális individuum megjelenésének formáit vizsgálja. Ők hogyan jelenítik meg magukat? Függ-e nemtől, kortól, iskolázottságtól a képek, ismerősök, kommentálások száma és minősége?

Az alaphipotézis az, hogy a fiatalok igenis meg akarják mutatni önmagukat, vagy azt, amit gondolnak magukról. Nemcsak pusztán felteszik fényképüket, hanem szerkesztik, előállítják önmagukat. A klasszikus fénykép metaforánál maradva az igazolványkép kézbentartásakor az emberek:"Én vagyok a képen" helyett inkább azt mondják: "Elkészítem magamat", pl.: fiatalok előszeretettel használják "igazolványképként" a Souh Park-os avatar sajátukra szerkesztett változatát. Többet mond, vagy mást árul el a digitális individuum?

Az internetes digitális individuum megjelenésre fókuszálva a kutatás alapmódszertanának a kvalitatív tartalomelemzést választottuk (100 profilt vizsgáltunk, két legismertebb az iWiW és a MyVip oldalakról), négy fókuszcsoportot készítettünk (Budapest és Miskolc), és 11 egyéni mélyinterjút a témában. Az eredmények és hallottak várakozáson fölüliek.