Domschitz Mátyás:

A szervezet és a communitas viszonya

 

Az utóbbi pár évben szervezeteket kutattam. E kutatásokban felhasználtam Koestler holon koncepcióját, mely szerint a szervezet rész-egész, egyszerre része egy nagyobb rendszernek, és egésze részeinek, Horányi ágens leírását mely szerint elkülöníthető egy ágens leírás belülről és kívülről, és (Parsons - Bales - Shils) AGIL modelljét. A szervezeti rendszerfunkciók (adaptáció, cél-elérés, integráció és mintafenntartás) vizsgálatából mutatok be egy szeletet.

Bemutatom, hogy hogyan konstruálódik a szervezetek tagjai számára szervezeti valóságuk, s e valóság konstrukciókban felfedezhetők a szervezet és külső környezete viszonyára (adaptáció), a belső környezet viszonyaira (integráció), a szervezet célelérő viselkedésére (célelérés) és a szervezeti identitást konstruáló (mintafenntartás) funkciója.

E kutatásokban azt találtam, hogy a szervezeti kollektívák tagjai a szervezeti viszonyaik minősítésében olyan mintákat használnak a "jó" viszonyok leírására, ami hasonlít a Turneri "communitas" koncepcióhoz. Vagy ellentétpárul használják a "rossz" szervezeti viszonyaik leírásakor, vagy a "jó" viszonyaik leírásában valami communitashoz hasonló mintát követnek. Az ellentétpár amelyeket használnak Habermas rendszer és életvilág modelljéhez is hasonlít. A kutatás során találtam szervezetüket, "emberinek tartó "életvilág-szerű" szervezeteket, és szervezeti viszonyaikban "rendszer" szerű szervezeteket.

De ezek gyakran "idő-minőségek". A Habermasi "rendszer", vagy a Turneri "struktúra" szerint működő célelérő szervezet időnként megáll (mintegy liminális állapotot alkotva) és ebben az időben az emberek egy kollektív családi nap, vagy sörözés, tréning, keretében szerepek által el nem választott homogén viszonyokban "csak úgy vannak", együtt, emberként. S a jól működő szervezetek megadják a "célelérő-struktúra-rendszer" és a "liminális- mintafenntartó- communitas" viszonyok ritmusát. Jellemzően szerepeik szerint dolgoznak, de időnkét emberek, akiknek névnapja van, együtt teáznak, étkeznek. A jó szervezetek "társadalmat" is építenek. A szervezeti világ nem csak rendszer és nem csak struktúra, hanem időnként életvilág, és időnként communitas.