Borbás Gabriella Dóra:

Elkülönülés vagy összeforrás? A kommunikáció bibliai modellje

 

A közösségek többnyire az adott közösségbe nem tartozókkal szemben definiálják magukat. Az öndefiníció azonos a másoktól való elhatárolódással. Ez az elhatárolódás verbális és egyéb kommunikációban jelenik meg. A belső kommunikáció célja az összetartozás erősítése, a kifelé való kommunikáció célja az elhatárolódás.

Van egy gyökeresen eltérő, kevésbé használt kommunikációs modell, lehetőség. Közösségszerveződési szempontból érdemes megvizsgálni a bibliai, jézusi modellt. Jézus egyik botránya éppen abban volt, hogy nem másokkal szemben definiálta magát és az övéit, hanem közösséget vállalt mindenkivel. Milyen kommunikációs eszközöket lelhetünk fel ebben a modellben, amellyel ez működhet? Erről szólna az előadás.