Myat Kornél:

Alma rajongók, Kutyaember fun-ok és a sátoraljaújhelyi Római Katolikus Egyházközség tagjai...

Közösségek és közösségi médiumok a késő-modern médiakörnyezetben

 

Mi a közös a címben szereplő csoportokban? Az, hogy mindannyian online közösségi portálokon létrehozott csoport formájában, közösségként működnek. De nincsenek egyedül, rajtuk kívül politikai pártok, kulturális intézmények, civil szervezetek, gazdasági társaságok is használói a késő-modern média új közösségi tereinek. Ezek az online közösségek tagjaik számára tartalmakat tesznek közzé, a tagok pedig interaktív módon részt vehetnek ezek megvitatásában, valamint saját tartalmakat hozhatnak létre és oszthatnak meg. A minket körülvevő késő-modern médiakörnyezetben a közösségek szerepe érzékelhetően felértékelődött. Mára evidenciává vált, hogy az új médiakörnyezet és annak médiumai átalakítják a hagyományos közösségeket, hatnak azok szerveződési és működési módjára is. A digitalizáció és konvergencia révén kialakuló késő-modern médiakörnyezet interaktív, hibrid médiumai révén pedig lehetőséget nyújt a hagyományos és az új elveken szerveződő közösségek számára, önmaguk új tereken történő újrafogalmazására.

Előadásom a késő-modern médiakörnyezetet a médiahasználókból szerveződő közösségek szempontjából elemzi. Célja, hogy a közösséggel kapcsolatos releváns kérdésfelvetést segítse elő, valamint lehetséges irányokat mutasson be a kérdések megválaszolásához. Előadásom két szinten közelíti meg a közösségek témakörét, elsőként a késő-modern médiakörnyezet (közösségi) médiumait, azok közösségi tereit elemzi, ezt követően több példán keresztül a közösségek médiahasználati stratégiáit mutatja be.

A médiakutatásnak a közösségekkel kapcsolatosan hosszú időn át elfogadott kérdésfeltevése elsősorban a közösségek médiareprezentációjára fókuszált. A kutatások a modernista médiaelméletek jegyében azt vizsgálták, hogy az adott közösség mennyit és milyen módon szerepel a mainstream média műsoraiban. Véleményem szerint ma sokkal inkább arra kell választ találni, hogy a különböző közösségek a társadalmi- és kulturális környezet részeként miként fogalmazzák meg médiahasználatukon keresztül saját identitásukat, milyen stratégiákat követve jelennek meg a késő-modern médiakörnyezet interaktív közösségi terein.