www.communicatio.hu

Béres István - Horányi Özséb (szerk.):

Társadalmi kommunikáció
Budapest, Osiris, 2001.

Egyetemi tankönyv

 

Tartalomjegyzék
(a tartalomjegyzék gombjai az egyes tanulmányok megtekintését, letöltését teszik lehetővé, ezek Word formátumúak)

     
0.1 Elöljáróban
     
  1. Kiindulópontok
1.0 Bevezetés
1.1 A kommunikációról
(Horányi Özséb)
1.2 A konfliktusról
(Szijártó Zsolt - Tamás Pál - Tóth Péter)
     
  2. A társadalmi kommunikáció fontosabb színterei
2.0 Bevezetés
2.1 A személyközi kommunikációról
(Horányi Özséb)
2.2 A szervezetek kommunikációjáról
(Szekfű András)
2.3 A kultúraközi kommunikációról
(Niedermüller Péter)
     
  3. A társadalmi kommunikáció néhány médiuma
3.0 Bevezetés
3.1 Az írásbeliségről és néhány új médiumról
(Nyíri Kristóf)
3.2 A szociális reprezentációról
(László János)
3.3 A tematizációról
(Tamás Pál)
3.4 A multimediális szövegekről
(Petőfi S. János)
3.5 A képekről
(Horányi Attila)
     
  4. Néhány diszciplináris áttekintés
4.0 Bevezetés
4.1 A kommunikáció az evolúció perspektívájából
(Tóth Péter)
4.2 Az humán kommunikáció az etológia perspektívájából
(Bereczkei Tamás)
4.3 A humán kommunikáció a megismeréstudomány perspektívájából
(Pléh Csaba)
4.4 A társadalmi kommunikáció szociológiájáról
(Tamás Pál - Zsolt Péter)
4.5 A társadalmi kommunikáció a kultúraelmélet perspektívájából
(Szijártó Zsolt)
4.6 A (társadalmi) kommunikáció filozófiai aspektusairól
(Hamp Gábor)
     
5.

Bibliográfia
(Béres István)

     
  6. Mutatók
(Béres István)
6.1 Névmutató
6.2 Tárgymutató