KOMMUNIKÁCIÓ, KÖZVÉLEMÉNY, MÉDIA

2018/2. szám

 


 

 

 

TARTALOM

 

 

KÖZELÍTÉSEK - KOMMUNIKÁCIÓKUTATÁS ÉS A VÁLTOZÓ
TÁRSADALMI KÖRNYEZET

TEMATIKUS SZÁM

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság által 2017 novemberében rendezett konferencia előadásainak szerkesztett változatai


Murai András: ELŐSZÓ

1

 

Trendek, módszerek - mérések a kommunikáció- és médiakutatásban


Mádl András: A MÉDIAHATÓSÁG TÁRSADALMI HASZNÁRÓL. Avagy "Nem ígérhetek mást, csak vért, verejtéket és könnyeket."

3

Demeter Márton: TRENDEK ÉS MINTÁZATOK A NEMZETKÖZI, REGIONÁLIS ÉS HAZAI KOMMUNIKÁCIÓKUTATÁSBAN

9

Herendy Csilla: 20. SZÁZADI MÓDSZERTANOK A 21. SZÁZADI UX KUTATÁSBAN

29

 

Készségek és hatékonyság - kommunikációs kompetenciák


Bokor Tamás: KOMMUNIKÁCIÓS KÉSZSÉGFEJLESZTÉS A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSBAN

45

Bokor Tamás - Dobó István - Komár Zita - Kovács Gábor - Pelle Veronika:
AZ ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓS HATÉKONYSÁG VIZSGÁLATA A KÖZÉP-DUNÁNTÚL RÉGIÓBAN. Egy kutatási program nehézségei és perspektívái

55

 

Értelmezési keretek - kommunikáció és kontextus


Szécsi Gábor: KOGNITÍV NYELVÉSZET ÉS KOMMUNIKÁCIÓKUTATÁS

65

Fehér Katalin: EMBERARCÚ OKOS-INTELLIGENS KÖRNYEZETEK

77

Tóth Judit Gabriella: A KONTEXTUS HÁLÓJÁBAN. Avagy miként alkalmazhatók a kulturális antropológia módszerei az emlékezet-kutatásban

87

Simon Miklós: FÜGGŐSÉG ÉS FENNTARTHATÓSÁG. Lokális élmény - globális nézőpont

99