KOMMUNIKÁCIÓ, KÖZVÉLEMÉNY, MÉDIA

2017/3. szám

 


 

 

 

TARTALOM

 

 

KOMMUNIKÁCIÓ


Buskó Tibor László: VÁROSMÁRKA-ÉPÍTÉS MAGYARORSZÁGON, MEGYEI JOGÚ VÁROSAINK PÉLDÁIN KERESZTÜL

1

 

KÖZVÉLEMÉNY, KÖZGONDOLKODÁS


Benedek István: SODRÓDÓ MAGYAR DEMOKRÁCIA. A politikai részvétel és a választói
magatartás zavarai

17

Kollár Dávid - Kollár József: TULAJDONSÁGOK NÉLKÜLI TÁRSADALOM

37

 

VITA, HOZZÁSZÓLÁS


Domschitz Mátyás: ÚJ VILÁG - A TUDÁSALAPÚ TÁRSADALOM. Közpolitikai vitairat

45

 

MŰHELY


Kollár Csaba: SOCIAL ENGINEERING A GYAKORLATBAN. Manipulációk értelmezése a SPEAKING modellben

63

Varga Károly: RELATIVIZMUS ÉS FUNDAMENTALIZMUS KÖZÖTT. Az ökumené paradoxonának metakommunikatív feloldási kísérlete

79