KOMMUNIKÁCIÓ, KÖZVÉLEMÉNY, MÉDIA

2015/2. szám

 


 

 

TARTALOM

 

 

VÁLSÁGKOMMUNIKÁCIÓ KÜLÖNSZÁM

Szerkesztette Tanács János és Zemplén Gábor


Tanács János - Zemplén Gábor: VÁLSÁG, KOMMUNIKÁCIÓ, ÉRVELÉS
Kríziskommunikáció argumentáció-elméleti nézőpontból

1

Illés Zsófia: VÁLSÁGOS ÉRVELÉS
Az érvelési sémák szerepe a válságkommunikációban

15

Szabó Krisztina: A SZAVAK HATALMA
A 2010-es vörösiszap-katasztrófa az üzenet-befogadási folyamatok szemszögéből

25

Grünczeisz Kata: GÁTSZAKADÁS: A VÖRÖSISZAP-KATASZTRÓFA TANULSÁGAI
A hatóságok és a MAL Zrt. válságstratégiájának elemzése az első közlemények
és újságcikkek tükrében

45

Neuman Péter: DÁVID, GÓLIÁT ÉS A KRÍZIS-MENEDZSMENT
Ha túl jók a hírek, nem árt óvatosnak lenni - ingatlanpiaci esettanulmány

61

Pintér Dániel Gergő: NYILVÁNOS ÖNMEGSEMMISÍTÉS A GYAKORLATBAN
A Gyermekrák Alapítvány válságkommunikációjának PR-tanulságai

73

Bőhm Kornél: SZÓ, SZÓ, SZÓ - DE A VELEJE?
Szómágia használata a közbeszédben és a kríziskommunikációban

85

 

KITEKINTÉS


Farkas Zoltán: A TÁRSADALMI STRUKTÚRA FOGALMÁNAK ÉRTELMEZÉSEI. I. rész

97