KOMMUNIKÁCIÓ, KÖZVÉLEMÉNY, MÉDIA

2021/2. szám

 


 

 

TARTALOM

 

 

KÖZVÉLEMÉNY, KÖZGONDOLKODÁS


Hollán Miklós - Venczel Timea: BŰN - TUDAT. A magyarok büntetőjogi ismeretei és véleményei

1

 

KOMMUNIKÁCIÓ


Beke Ottó - Szűts Zoltán: INTRAPERSZONÁLIS ÖNSZABÁLYOZÁS A BIOTECHNOLÓGIA KORÁBAN. Aktuális médiatudományi és szociokulturális reflexiók Ted Chiang Szépségvakság című áldokumentum novellájára

23

Huszár Orsolya: A KOMMUNIKÁCIÓ SZÍNTEREI EGY BUDDHISTA KÖZÖSSÉG ELVONULÁSAIN

33

Major Zsolt Balázs: LUHMANN ÉS A PTC LOGIKAI ÖTVÖZETE. Egy származtatott fogalmi keretrendszer alkalmazhatósága a gyermekvédelemre

49

 

MÉDIA


Hofmeister-Tóth Ágnes - Neulinger Ágnes: AZ IDŐSEK IRÁNTI ATTITŰD ÉS AZ IDŐS FOGYASZTÓK ÁBRÁZOLÁSA A TV REKLÁMOKBAN MAGYARORSZÁGON

65

Werner Luca - Pólya Tamás: A MENTÁLIS ZAVAROK REPREZENTÁCIÓJA A VIDEÓ-JÁTÉKOKBAN I. Ábrázolásmódok, terápiás lehetőségek, társadalmi haszon

81

 

MŰHELY


Szabó Lilla Petronella: WE THE PEOPLE? A PERSZONALIZÁCIÓ NYELVÉSZETI VIZSGÁLATA AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK POLITIKAI KOMMUNIKÁCIÓJÁBAN

93

Török Anna - Malota Erzsébet: FEMVERTISING - A NŐK TÁRSADALMI SZEREPÉNEK MEGERŐSÖDÉSE ÉS A REKLÁMOKKAL VALÓ KAPCSOLATA

103

 

TALLÓZÓ


Demeter Márton: SZAKRÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ ÉS SZAKRÁLIS KÖZÖSSÉGEK
(Korpits Márta: A késő modern vallásosság közösségi mintázatai. Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem - L'Harmattan Kiadó, 2020.)

119