KOMMUNIKÁCIÓ, KÖZVÉLEMÉNY, MÉDIA

2019/3. szám

 


 

 

TARTALOM

 

 

PROPAGANDA A II. VILÁGHÁBORÚBAN

Szerkesztette: Sólyomfi Andrea Hanna és Virányi Péter


ELŐSZÓ (Sólyomfi Andrea Hanna - Virányi Péter)

1

Virányi Péter: A PROPAGANDA TERMÉSZETE

3

Turbucz Dávid: VEZÉRKULTUSZ ÉS HÁBORÚS PROPAGANDA

17

Glässer Norbert - Zima András: A REVÍZIÓS POLITIKA ZSIDÓ ALAKVÁLTOZÁSAI:
REVÍZIÓS SAJTÓPROPAGANDA AZ IZRAELITA FELEKEZETI ÉS MOZGALMI LAPOKBAN A II. VILÁGHÁBORÚ IDEJÉN

27

Kalmár Miklós: ÉPÍTÉSZETI REPREZENTÁCIÓ A NEMZETISZOCIALISTA NÉMETORSZÁG HÁBORÚS PROPAGANDÁJÁNAK SZOLGÁLATÁBAN

41

Barát Bence: A SPORT MINT HONVÉDELEM? A NEMZETI SPORT HÁBORÚS PROPAGANDÁJA
A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ IDEJÉN

55

 

KOMMUNIKÁCIÓ


Kenesei Zsófia - Bognár Fanni: ROBOTTAL BESZÉLGETNI? A chatbottal való kommunikáció elfogadásának tényezői különös tekintettel az érzelmekre

67

 

MÓDSZERTAN


Rákóczy Zsuzsanna: VARIÁCIÓK EGY TÉMÁRA - A SZERVEZETI MEDIÁCIÓ LEHETŐSÉ-
GEINEK VIZSGÁLATA SZOCIÁLIS KÖZSZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEKBEN

85

 

KITEKINTÉS


Kiss Endre: JEL-KÉPES ÉS VALÓSÁGOS KAPCSOLATOK. Birodalmak és fundamentalizmusok
a globalizációban

103

 

TALLÓZÓ


Csordás Hédi Virág: AZ ARPA-NETTŐL EGY UTÓPISZTIKUS JÖVŐIG
(Szűts Zoltán: Online. Az internetes kommunikáció és média története, elmélete és jelenségei. Budapest, Wolters Kluwer, 2018.)

109