KOMMUNIKÁCIÓ, KÖZVÉLEMÉNY, MÉDIA

2017/2KLSZ

 


 

 

 

TARTALOM

 

 

HORÁNYI ÖZSÉB 75 - KÜLÖNSZÁM

Szerkesztette: Gion Zsófi


Előszó

1

 

EGYHÁZ ÉS TÁRSADALOM


Lukács László: TEOLÓGUSI ADALÉKOK A PARTICIPÁCIÓS KOMMUNIKÁCIÓELMÉLETHEZ

3

Kovács Lajos: LOYOLAI IGNÁC ÉS A REFORMÁTOROK

15

Korpics Márta: VALLÁSRÓL, EGYHÁZRÓL, KOMMUNIKÁCIÓRÓL A TÁRSADALOMMAL VALÓ VISZONYRENDSZERBEN EGY ÉLETMŰ OPTIKÁJÁN KERESZTÜL

19

Béres István: MEGJEGYZÉSEK ÖKUMENÉRŐL, KÖZÖS ALAPRÓL ÉS A SZEGLETKŐRŐL

27

 

A KOMMUNIKÁCIÓ PARTICIPÁCIÓS MODELLJE


Karácsony András: NÉHÁNY GONDOLAT A KOMMUNIKÁCIÓ PARTICIPÁCIÓS
MODELLJÉRŐL (PTC)

31

Ács Péter: PTC SZEMÜVEG

35

Gion Zsófi: A "HORÁNYI ÖZSÉB 75" MINT ÁLLAPOT

39

Szabó Levente: INDUKCIÓ A FIZIKAI ELMÉLETEKBEN - MINT JELENTÉS-KONSTRUKCIÓS (SZIGNIFIKÁCIÓS) PROBLÉMA. ÉS EGY "PÉLDATÁR"

43

 

SZEMIOTIKA


Voigt Vilmos: A SZÁZÉVES SZEMIOTIKA ÉS A HETVENÖT ÉVES HORÁNYI ÖZSÉB

59

Demeter Márton: KORREFERÁTUM VOIGT VILMOS ELŐADÁSÁRA

63

Horányi Attila: A 100 ÉVES SZEMIOTIKA, A HETVENÖT ÉVES HORÁNYI ÖZSÉB
és a harmincöt éves Sokarcú kép

67

 

KÖSZÖNTŐK


Terestyéni Tamás: AD MULTOS ANNOS! A JEL-KÉP KÖSZÖNTI HORÁNYI ÖZSÉBET

73

Aczél Petra: SŐT (köszöntő helyetti köszöntő)

75

Korpics Márta - Murai András: KÖSZÖNTŐ A MAGYAR KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI TÁRSASÁG ELNÖKSÉGE NEVÉBEN

77