FELHÍVÁS

A Szakosztályok munkájában való részvételre

A Társaság Elnöksége által előterjesztett és a 2006. március 25-i Közgyűlés 2006/3. sz. Közgyűlési határozataként egyhangúlag elfogadott 2006. évi Munkaprogram, valamint a tagság érdeklődése alapján a Társaság elnöke, Horányi Özséb Tagtársainkat az alábbi Szakosztályok megalakítására kérte föl:

Kommunikációelmélet - Hamp Gábor (gabor.hamp@gmail.com)

Kommunikációtörténet - Sárközy Erika (erasmus@mail.datanet.hu)

Kommunikáció a Bologna folyamatban - Horányi Özséb (ozseb@horanyi.hu)

Kultúraközi kommunikáció - Gagyi Ágnes (gagiagi@yahoo.com)

Médiakommunikáció - Szekfű András (szekfu@szezam.hu)

Politikai kommunikáció - Somogyi Zoltán (somogyi@politicalcapital.hu)

Szabályozás - Vályi Gábor (valyi@mokk.bme.hu)

Szakrális kommunikáció - Szentistványi Rita (szentistvanyi.rita@gmail.com)

Kérjük, hogy amennyiben csatlakozni szeretne a felsorolt szakosztályok valamelyikéhez, legkésőbb 2006. november 30-ig vegye fel a kapcsolatot a kiválasztott szakosztály megalakítására felkért Tagtársunkkal. Szeretnénk, ha a jelenleg javasolt Szakosztályok megalakításra a 2006. december 2-i Közgyűlésig sor kerülne.

A Szakosztályokhoz való csatlakozásra, illetve igény esetén újabb szakosztályok alakítására természetesen a jövőben bármikor (a fenti dátum után is) van lehetőség, amihez a Társaság Alapszabálya értelmében minimum öt jelentkező szükséges.

 

A Társaság elnökének nevében

az MKTT Titkársága (titkarsag.mktt@communicatio.hu)