A Társaság alakuló munkaprogramja a konferencia tükrében

Horányi Özséb

 

A Kommunikációkutatás Magyarországon - 2005 című konferencián elhangzott zárszó némi továbbgondolással azzal a célzattal, hogy hozzászólásokat provokáljon, amelyek tovább érlelhetik a következő évek munkaprogramját. Erről először a 2006. januárjának végén tartandó közgyűlésen tárgyalnánk.

 

Mi legyen a Társaság tevékenységének/érdeklődésének a tere?

kutatás: mit tesz az, hogy (kommunikáció) kutatás?

(a) kereskedelmi célú, akadémiai tematikájú;

(b) vannak-e olyan témák, amelyek ide tartozhatnának, de mégsem számítjuk ide; van-e olyan, ami párhuzamosan fut pl. a kutatásokat finanszírozó szervezetek gyakorlatában, minthogy ez nem igazán költséghatékony; bár lehet egy új paradigma megjelenésének reprezentációja is, ha tudományszociológiailag nézzük a kérdést; pl. mi a különbség a kommunikációkutatás és a médiakutatás között? STB. (vö. Buda Béla csütörtök esti előadását, Szijártó Zsoltét);

(c) új jelenségek: új médiumok; másodlagos szóbeliség/írásbeliség (Balázs);

szabályozás: mi a szabályozás tartalma?

a szabályzás manapság a média szabályzásának kérdésévé van leszűkítve, ekkor jogi szabályozásról van szó, esetleg gazdaságiról. Vajon van-e másféle is? Pl. etikai, általában kulturális. De természetesen a szabályzás a kommunikáció más területein is problémává tehető; ha már Habermas több formában is szóba került (Terestyéni Tamás, illetőleg Balázs Géza előadásában): a kommunikatív etika problémakörére célzok;

oktatás: mit kellene oktatni és hogyan?

(a) minőségi kritériumok, keretek;

(b) Bologna;

(c) fejlesztés: kommunikációs tréningek és mások;

milyen más, további tematikus csomópontokat kellene a Társaság érdeklődésének terébe vonni?

 

Legyenek-e tematikus preferenciák?

a kapacitás korlátosságából adódna mindenképpen szükségesek a preferenciák;

legyenek preferálva olyan témák, amelyekben a társadalom élete szempontjából nem látszanak konszenzusok, noha a téma fontossága vitathatatlan (ilyen például a médiaszabályozás kérdése, mindjárt az, hogy mi is tartozik ebbe a körbe; milyen álláspontot volna célszerű elfoglalni olyan kérdésekben, mint a képernyőerőszaké vagy a kisgyermekek személyiségfejlődését veszélyeztető műsorszámoké?; ugyanilyen a tömegkultúra/magaskultúra régi problémájának mai formája, vagyis a tömegfogyasztású médiatartalmak helye a táradalom élő kultúrájában);

legyenek preferálva olyan témák, amelyek tematizációjának hiánya a társadalom élete szempontjából deficit (a mostani konferencia tematikájában ilyen volt az orvosi kommunikáció; ilyen lehet máskor például a jogi kommunikáció kérdése [érthetetlen, kiszolgáltatottság, alacsony hatékonyság] vagy a szakrális kommunikációé [amely nem kizárólag konfesszionális kérdés, legalább ennyire annak a kérdése is, hogy a szakralitás és a környéken megjelenő társadalmi képletek, pl. egyházak hogyan vesznek részt a társadalmi integrációban vagy mi az elmaradt "haszon", amely a részt nem vételből vagy éppen a konfliktusos részvételből ered(nek) - miközben a szakralitás/transzcendencia jelenléte az emberi életben antropológiai univerzálénak látszik, vagyis történelmi értelemben sem időleges jelenség;

legyen preferálva a (társadalmi) kommunikáció zavarainak feltárása (Balázs Géza) és kiküszöbölésük módjainak kutatása;

legyenek preferálva olyan témák, amelyek másutt nem tudnak szervezetten tematizálódni (ilyen például magának a kommunikációtudománynak - létezésének, szükségességének, illetőleg viszonyának más tudományokhoz (Buda Béla, Balázs Géza) és így tovább - a kérdése; vagy másként a kommunikáció lényegének keresése; ugyanilyen a kommunikációkutatás történetének, főként magyarországi történetének a kérdése);

milyen további preferenciák volnának kívánatosak?

 

Hogyan legyenek ezek a kérdések megválaszolva? Milyen eszközökkel tudja megteremteni a Társaság a szükséges fórumot?

Hogy milyen nagy szükség van a fórumra, arra két könnyed példa: Balázs Géza két szóba írja a nemverbálist, László János pedig a kommunikációkutatást írja két szóban: én meg azt remélem, hogy ezen a fórumon lehet majd olyan konszenzusokra jutni, hogy ezeket mi egybe írjuk és a metakommunikációt nem tévesztjük össze a nemverbálissal;

konferenciákkal: áttekintő jellegűek és/vagy tematikusak;

honlappal (ezt is fórum jellegűnek)

(tematikus) műhelymunkákkal a tematizáció érdekében; ennek eredményeként: figyelemfelhívás/állásfoglalás (várjuk a javaslatokat, miféle tematikus műhelymunkákat volna érdemes kezdeményezni);

katalizálás: kutatások kezdeményezése; létező kutatások párhuzamaira való figyelemfelhívások stb. (a konferenciára közreadott füzet tartalmának folyamatos frissítésével, bővítésével és feldolgozásával, vagyis azzal, hogy az egyes kutatások közötti tartalmi összefüggések fel legyenek tárva);

mivel még?

 

A továbbalakításhoz észrevételeiket itt tehetik meg: titkarsag.mktt@communicatio.hu