KOMMUNIKÁCIÓ, KÖZVÉLEMÉNY, MÉDIA

2016/1. szám

 


 

 

TARTALOM

 

 

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS PROPAGANDA AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚBAN

A tematikus számot szerkesztette Szőts Zoltán Oszkár és Z. Karvalics László


Szőts Zoltán Oszkár - Z. Karvalics László: ELŐSZÓ A KOMMUNIKÁCIÓ ÉS PROPAGANDA
AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚBAN TEMATIKUS SZÁMHOZ: ÚJ KUTATÓI KÉRDÉSEK FELÉ

1

Lénárt András: ÚJRAHASZNOSÍTOTT PROPAGANDA. AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ TANULSÁ-GAINAK BEÉPÜLÉSE A POLITIKAI PRAXISBA

5

Závodi Szilvia: A HÉTKÖZNAPI PROPAGANDA ESZKÖZEINEK MEGJELENÉSE A HÁZ-TARTÁSOKBAN

17

Szőts Zoltán Oszkár: EGY KULTUSZ KEZDETEI - A LIMANOVAI CSATA MEGJELENÉSE
A NAPILAPOKBAN

25

Tamás Ágnes: A NAGY HÁBORÚ A BORSSZEM JANKÓ KARIKATÚRÁIN. Alkotók és alkotások
a propaganda hálójában

31

Somogyi László: SZERB ELLENSÉGKÉP MAGYARORSZÁGON AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ ALATT A SAJTÓ TÜKRÉBEN

49

Klestenitz Tibor: NAGY-BRITANNIA KÉPE A KÖZPONTI HATALMAK PROPAGANDÁJÁBAN
A HÁBORÚ ELSŐ ÉVEIBEN

61

Szeghő Patrik: A NEW EUROPE KÜLPOLITIKAI HETILAP ÉS A DÉLSZLÁV EGYSÉG

71

Turbucz Péter: HÁBORÚS ELŐADÁSOK SZERVEZÉSE MAGYARORSZÁGON 1914-BEN. Történeti vázlat

81