KOMMUNIKÁCIÓ, KÖZVÉLEMÉNY, MÉDIA

2015/3. szám

 


 

 

TARTALOM

 

 

KOMMUNIKÁCIÓ


Horányi Özséb: A KOMMUNIKÁCIÓ MINT ÁLLAPOT. Rövid áttekintés

1

Syi, Hamp Gábor, Markovich Réka: GOODY-LISTÁK JOGSZABÁLYSZÖVEGEKBEN.
Három tételben

13

 

MÉDIA


Fokasz Nikosz, Tóth Gergely, Micsinai István, Jelenfi Gábor, Előd Zoltán:
KAMPÁNY ÉS VALÓSÁGKONSTRUKCIÓ
A 2010-es és 2014-es magyarországi választási kampányok összehasonlító elemzése
a NOL és MNO oldalakon megjelent kampánytémák dinamikája alapján

25

Kollár Csaba: A MÉDIA VESZÉLYES FEGYVER, ÉS VAN, AKI FEGYVERTELEN
A médiaeszközök használata a terrorizmusban, különös tekintettel a modern kommunikációs
eszközökre és technikákra

65

Tóth János: GYAKORI VALLÁSSZOCIOLÓGIAI TÉMÁK NEM-VALLÁSSPECIFIKUS FOLYÓIRAT-CIKKEKBEN

77

 

MŰHELY


Tóth Judit Gabriella: A LÁTHATÓVÁ TETT LÁTHATATLAN.
Az asszimiláció folyamatának vizsgálata Kétvölgyön

107

 

KITEKINTÉS


Bánóczi Eszter, Kabai Imre és Kovássy Katalin: A "KÖRTE"

121