A Communicatio Alumni tevékenységei, programjai alulról szerveződnek. Ha van egy ötleted, elképzelésed, terved, ebben a keretben koordinátorként megvalósíthatod, a tagokat bevonhatod, a Communicatio Alumni és a Magyar Kommunikációtudományi Társaság nyilvánosságát is használhatod.

 

 

A Communicatio Alumni céljai és tevékenységei

A Communicatio Alumni a Magyar Kommunikációtudományi Társaság tagozata.

A Communicatio Alumni céljai:

A Communicatio Alumni elsődleges célja, hogy a kommunikáció PhD program volt és jelenlegi diákjait összefogja, szakmai segítséget nyújtson publikációs, oktatói és kutatói tevékenységeikhez, támogassa együttműködések kialakítását és fenntartását, új ötletek megvalósítását ezeken a területeken.

A Communicatio Alumni tevékenységei:

A fenti célokat elsősorban a következő - nem gazdasági tevékenységekkel kívánja a Communicatio Alumni megvalósítani: kapcsolattartás hazai és nemzetközi társszervezetekkel, kutatás, tudományos érdekképviselet, kulturális, tudományos aktivitás.

Kiegészítő, szolgáltató jelleggel kívánja nyújtani az alábbi szolgáltatásokat: könyvek, jegyzetek kiadása, információszolgáltatás, honlap működtetése, pályázás és pályáztatás, főiskolai és egyetemi tananyagok, segédanyagok készítése, lapalapítás és lapkiadás, konferenciák, műhelyviták és rendezvények szervezése, oktatás és oktatásszervezés.

A Communicatio Alumni vállalkozási tevékenységet csak kiegészítő jelleggel, a közhasznú célokat nem veszélyeztetve folytat, szolgáltatásait bárki igénybe vehetei.

A fentiekben meghatározott célokat pályázatokból, támogatásokból és a befizetett tagdíjakból kívánja elérni.

A Communicatio Alumni céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden olyan hazai és nemzetközi állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más társaságokkal és szövetségekkel, amelyek segítik a Communicatio Alumni eredményes működését és céljainak megvalósítását.

A Communicatio Alumni céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében, a jogszabály előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat, gazdasági társaságot és alapítványt hozhat létre, ilyenbe tagként beléphet.