Bibliográfia

Communicatio Alumni Bibliográfia >>>

A bibliográfia a Kommunikáció Doktori Programban résztvevők publikációinak jegyzékét kívánja tartalmazni. Ezzel nemcsak az ismertséget tartjuk fent, de a Programból kinőtt tudományos közéletet is szolgálja. A bibliográfiai tételeket az alábbi címre lehet küldeni.
Koordinátor: Szabó Levente (szabo.levente [at] communicatio.hu).

Magyar Kommunikációs Bibliográfia >>>

A bibliográfia a Magyar Kommunikációtudományi Társaság kezdeményezése, amely a kommunikációra és a médiára vonatkozó magyar nyelven elérhető szakirodalmat gyűjti össze. A Társaság felkínálja a Communicatio Alumni tagjainak, hogy a további bővítésbe bekapcsolódhassanak. Kérjük a bibliográfia minden felhasználóját, hogy egészítse ki olyan tételekkel, amelyek a válogatás elveinek megfelelnek. A javaslatokat az alábbi címre lehet küldeni. További részletek a MKTT honlapján >>>
Koordinátor: Szabó Levente (szabo.levente [at] communicatio.hu).

Kommunikációs szakirodalmi elemzések >>>

A szakirodalmi elemzések a Kommunikáció Doktori Program Horányi Özséb: Bevezetés a humán kommunikáció vizsgálatába c. kurzus keretében készültek. Az itt található lista a kurzusra jelentkezett hallgatók ajánlásai és vállalásai nyomán állt össze, könyvek, könyvrészek, cikkek elemzését tartalmazza egy meghatározott szempontrendszer alapján. A gyűjtemény a Communicatio Alumni tagjai számára a Program honlapján érvényes jelszó érvényesítésével használható. Információk: szabo.levente [at] communicatio.hu