Meghívó
a

Magyar Kommunikációtudományi Társaság

éves konferenciáján való részvételreHelyszíne:
Budapesti Corvinus Egyetem,
péntek: Közraktár u. 4-6. C épület, X-es előadó,
szombat: Fővám tér 8. E épület (régi főépület) 238-as előadó

Időpontja:
2012. január 20-21.

 

Surveillance:
az embercsoportok fölött gyakorolt kontroll
konzervatív és digitális technológiái.

 

A konferencia a surveillance/kontroll analóg és digitális, társadalmi és mentális, csoportos és egyéni színtereit, kereteit, alkalmazásait, hálózatait és platformjait térképezi fel és teszi kritikai elemzés tárgyává. Azt fogjuk vizsgálni, hogy ezek milyen arculatokat, interfészeket, tablókat, látványokat, működéseket hoznak létre, alkalmaznak, és tartanak életben.

A konferencia programjában az alábbi előadások szerepelnek. Az első napon a vitaindító előadások 30 percesek, melyeket 10 perces vita követ. A második napon az előadások 20 percesek, utánuk szintén 10-10 perc vita következik.

 

Program

 

2012. január 20. péntek
10.00   Megnyitó
10.15 Dohány Gabriella Az első surveillance technológia - a zene
10.55 Bókay Antal Felettes én surveillance a pszichoanalízisben
11.35 Ócsai Éva George Orwell két surveillance allegóriája, az Állatfarm és az 1984
12.15 Lehmann Miklós Wittgenstein és a fotográfiák megértése
13.00 ebédszünet
14.00 Huszár András Surveillance az orvosi gyakorlatban és a holisztikus szemléletben
14.40 Kiss Álmos Péter Surveillance és felderítés
15.20 Ránki Sára A nyelvi performancia surveillance platformja
16.00 Ropolyi László Felügyelet és büntetlenség
16.20 Faragó László Tilos rádiók és állami "ellenrádiók" surveillance-története
16.40 kávészünet
17.00 Bajner Mária Nemes és nemtelen média: a díszlet új - a nő a régi
17.40 Fehér Katalin Énfelderítés post net
18.20 Farkas Edit A surveillance teológiai perspektívája
19.00 Zsélyi Ferenc Argus Panoptes
    .
2012. január 21. szombat
10.00 Kiss Attila A magánszféra védelme a térfigyelő kamerák kereszttüzében
10.30 Fónad Alexander A tudatos kommunikáció ideje
11.00 Tóth Eszter Zsófia Válogatott magánügyek - Az Ifjúsági Magazin szerepe a szexualitás társadalmi kontrolljában a szocialista rendszerben
11.30 Bokor Tamás Discretio volent, imagines manent. A házi használatra készült felvételek online közzétételének néhány hálózatszintű problémájáról
12.00 Barlay Zsuzsa Surveillance a katolicizmus, a kommunizmus és a demokrácia diskurzusaiban
12.30 Murai András Szembesítés - a múlt konstrukciójának szabályozottsága a történelmi dokumentumfilmben
13.00 Zsélyi Ferenc Zárszó

 

Az előadások absztraktjai

 

 

 

 


titkarsag.mktt@communicatio.hu