M E G H Í V Ó

 

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság, az MTA- ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport és az ORTT Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet

 

tisztelettel meghívja Önt a

 

TK40 - A Tömegkommunikációs Kutatóközpont (1969 - 1991) helye és jelentősége - a tudományban, a politikában és a médiakultúrában c. konferenciára

 

A konferencia megnyitójának helyszíne és időpontja*:

Magyar Rádió Márványterme, Budapest, Pollack Mihály tér 8.

2009. október 1. csütörtök 10 óra

 

Negyven éve, 1969-ben alakult a hazai kommunikáció-, média- és közvélemény-kutatás első műhelye. A rendszerváltásig (1988 és 1991 között Magyar Közvéleménykutató Intézet néven) működő Tömegkommunikációs Kutatóközpont kuriózum volt abban az értelemben, hogy az úgynevezett szocialista országok közül egyedül Magyarországon biztosította, hogy égisze alatt a kutatók a média működését és a közgondolkodás sajátosságait nyomon követő, rendszeres vizsgálatokat végezhessenek. Az intézetben végzett kutatások mind történeti, mint szociológiai szempontból rendkívül fontos lenyomatát nyújtják a Kádár-rendszer azon aspektusainak, amelyekről napjainkban kevés szó esik.

Az empirikus társadalomtudományi kutatás egyik legszínvonalasabb intézményének tevékenységére emlékezve a konferencián a Tömegkommunikációs Kutatóközpont volt munkatársai, valamint fiatal kutatók tartanak előadást, amelyekben felidézik a Tömegkommunikációs Kutatóközpontban végzett munka legfontosabb eredményeit és arra próbálnak választ adni, hogy az ott végzett munkának milyen folytatható tematikus és módszertani hagyományai vannak és azok miképpen használhatók a jelen kor kutatói számára.

*A konferencia részletes programja és helyszínei a mellékelt programban találhatók.

 

Budapest, 2009. szeptember 25.

 

Magyar Kommunikációtudományi Társaság
MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport
ORTT Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet


Akiknek köszönettel tartozunk a konferencia támogatásáért:
AGB Nielsen Médiakutató Kft., Capital Group Zrt., Ipsos Média-, Reklám-, Piac- és Véleménykutató Zrt., Magyar Rádió Zrt., Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet, ORTT Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet

 

A konferencia részletes programja

 

 


titkarsag.mktt@communicatio.hu