TK40 - A Tömegkommunikációs Kutatóközpont (1969 - 1991) helye és jelentősége - a tudományban, a politikában és a médiakultúrában

c. konferencia részletes programja


2009.október 1- 2.
(csütörtök - péntek)

 

Negyven éve, 1969-ben alakult a hazai kommunikáció-, média- és közvélemény-kutatás első műhelye. A rendszerváltásig (1988 és 1991 között Magyar Közvéleménykutató Intézet néven) működő Tömegkommunikációs Kutatóközpont kuriózum volt abban az értelemben, hogy az úgynevezett szocialista országok közül egyedül Magyarországon biztosította, hogy égisze alatt a kutatók a média működését és a közgondolkodás sajátosságait nyomon követő, rendszeres vizsgálatokat végezhessenek. Az intézetben végzett kutatások mind történeti, mint szociológiai szempontból rendkívül fontos lenyomatát nyújtják a Kádár-rendszer azon aspektusainak, amelyekről napjainkban kevés szó esik.

Az empirikus társadalomtudományi kutatás egyik legszínvonalasabb intézményének tevékenységére emlékezve a konferencián a Tömegkommunikációs Kutatóközpont volt munkatársai, valamint fiatal kutatók tartanak előadást, amelyekben felidézik a Tömegkommunikációs Kutatóközpontban végzett munka legfontosabb eredményeit és arra próbálnak választ adni, hogy az ott végzett munkának milyen folytatható tematikus és módszertani hagyományai vannak és azok miképpen használhatók a jelen kor kutatói számára.


2009. október 1. csütörtök délelőtt
helyszín: Magyar Rádió Márványterme
(Budapest, Pollack Mihály tér 8.)

 

10.10 Üdvözlő szavak - Such György a Magyar Rádió elnöke

10.15-13.00 A Tömegkommunikációs Kutatóközpont és kora

10.15 Terestyéni Tamás: Volt egyszer egy Tömegkommunikációs Kutatóközpont

10.35 Huszár Tibor: A Tömegkommunikációs Kutatóközpont a tudományban és a politikában I.

11.05 Angelusz Róbert: A látens közvélemény újragondolása

12.40-13.00 Tömegkommunikációs Kutatóközpont emléktáblájának felavatása
(Magyar Rádió, Pollack Mihály tér 8. fogadó tér, belső fal)
Az egykori munkatársak nevében megszólal: Nagy Márta

 

2009. október 1. csütörtök délután:
A délutáni programok helyszínére különbusz szállítja az érdeklődőket!

 

14.00 Indulás a Farkasréti temetőbe Szecskő Tamás sírjához

14.30 Koszorúzás a Farkasréti temetőben Szecskő Tamás sírjánál
(Farkasréti Temető, Budapest, XII., Németvölgyi út 99.)
Az MKTT nevében megszólal: Horányi Özséb

16.30 A Tömegkommunikációs Kutatóközpont kiadványait tartalmazó elektronikus adatbázis és repertórium bemutatója az AKTI könyvtárában az ORTT Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézetben
(1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 95.)
A házigazda nevében köszöntőt mond: Majtényi László az ORTT elnöke

17.20 Gombár Csaba: A Tömegkommunikációs Kutatóközpont a magyar tudományban és politikában II. (előadás)
ORTT Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet
(1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 95.)

17.40 Kerekasztal beszélgetés a TK 40 évéről, felkért hozzászólókkal,
az ORTT Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézetben
(1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 95.)

2009.október 2. péntek
Magyar Tudományos Akadémia

(1051 Budapest, Roosevelt tér 9.)

 

10.05 Üdvözlés: Hunyady György akadémikus, egyetemi tanár

10.10-13.00 Közgondolkodás szekció előadásai

Tardos Róbert:"Reformtól reformig - A gazdasági téma a Tömegkommunikációs kutatóközpont kutatásaiban"

Hunyady György: Történelem és hazafiság

Nagy Lajos Géza: Zaklatott ország - A társadalmi problémák észlelése két évtizeddel a rendszerváltás előtt és után

Vásárhelyi Mária: Láttuk-e, hogy jön?

Hammer Ferenc: Farmernadrág a szocializmusban - Tárgyantropológiai esettanulmány

Karácsony Gergely: Az előélet utóélete - Az egykori MSZMP-tagságra vonatkozó adatok megbízhatósága

13.00-14.00 Ebéd

14.00-16.40 Média szekció előadásai

Terestyéni Tamás: A média-tartalomelemzések "TK-s" hagyománya Tartalomelemzéses kutatások akkor és most

Szekfű András: Hoz-e radikális változást az új média?

Timár János: Sajtóperek egykor és most

Nahimi Péter: Médiaszabályozás és társadalomkutatás

Bayer Judit: A magyar médiaszabályozás európai szemmel

Myat Kornél: Médiaelméletek és az új médiakörnyezet

Szilágyi Erzsébet: Régi magyar sorozatok, szappanoperák a mai csatornák programján

17.00-18.40 Módszertan szekció előadásai

Sterk Péter: Az alma és a körte. Információgyűjtés, adatfelvétel akkor és most

Vörös Csilla: Közönségkutatás és televíziós nézési szokások anno és ma

Síklaki István: A kvalitatív módszerek útja a TK-tól a CMC-ig

Herendy Csilla: Az online felületekkel kapcsolatos kutatási-vizsgálati lehetőségekről

18.40 Horányi Özséb: Zárógondolatok

19.00 Konferencia vége

 

A konferenciával kapcsolatos további információ:

Myat Kornél 20/245-87-71

 

 

Akiknek köszönettel tartozunk a konferencia támogatásáért:
AGB Nielsen Médiakutató Kft., Capital Group Zrt., Ipsos Média-, Reklám-, Piac- és Véleménykutató Zrt., Magyar Rádió Zrt., Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet, ORTT Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet

 

 

 


titkarsag.mktt@communicatio.hu