KOMMUNIKÁCIÓ, KÖZVÉLEMÉNY, MÉDIA

2020/4. szám

 


 

 

 

TARTALOM

 

 

ÜZLETI ANTROPOLÓGIA ÉS ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ:
KAPCSOLÓDÁSI PONTOK

Szerkesztette: Kántor Barbara, Mitev Ariel


ELŐSZÓ (Kántor Barbara - Mitev Ariel)

1

Sándor Cecília: ETNIKAI MARKETING SZÉKELYFÖLDÖN. A Csíki Sör marketing-kommunikációjának antropológiai aspektusai

5

Hires-László Kornélia - Horzsa Gergely - Letenyei László: A TÖBBNYELVŰSÉG JÓT TESZ AZ ÜZLETNEK. Egy nyelvi tájkép kutatás eredményei a kelet-szlovák--magyar határrégióban

23

Kántor Barbara: GREENWASHING: EGY MEGTÉVESZTŐ VÁLLALATI KOMMUNIKÁCIÓS GYAKORLAT KULTURÁLIS DIMENZIÓJA

39

Neulinger Ágnes - Bársony Fanni - Lazányi Orsolya: "HASONLÓ ÉRTÉKRENDŰ EMBEREK VAGYUNK." Az ételválasztás és az étkezés értékkifejező szerepe, különös tekintettel az alternatív élelmiszerbeszerzési helyzetekre

57

Nagy Ákos - Guld Ádám - Kehl Dániel - Szűcs Krisztián - Törőcsik Mária: MIÉRT NEM VONZÓ A LASSÚ, MIKOR VÁGYUNK RÁ? ÉLETSTÍLUSCSOPORTOK KUTATÁSA SZEMIOTIKAI MEGKÖZELÍTÉSSEL

79

Ásványi Katalin - Markos-Kujbus Éva - Csordás Tamás: BUDAPESTI SZÁLLODÁK FACEBOOK- VÁLSÁGKOMMUNIKÁCIÓJÁNAK DINAMIKÁJA A COVID-19 JÁRVÁNY KEZDETÉN

95

Tóth Rita - Mitev Ariel: MASZKOK A TÁVOKTATÁS SZÍNHÁZÁBAN. Képzés és fejlesztés a fekete álarcok előtt és mögött

109

Mitev Ariel - Horváth Dóra - Cosovan Attila: A HÁLA KOMMUNIKÁCIÓS ÉS GAZDASÁGI MEGKÖZELÍTÉSEI

121

 

T