Felhívás
a

Magyar Kommunikációtudományi Társaság

éves konferenciáján való részvételre


A konferencia Budapesten lesz 2007. január 20-án, várhatóan szombaton egész nap; amennyiben az előadástartásra jelentkezők száma ezt indokolja a konferencia január 19-én pénteken délután kezdődik.

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság 2005. tavaszán alakult meg és 2005. novemberében tartotta meg első konferenciáját Kommunikációkutatás Magyarországon címmel. Ez a felhívás a második konferencián való részvételre szólítja meg tagjait és mindazokat, akik érdeklődnek a kommunikáció tudományos igényű vizsgálata iránt. A konferencia témája ebben az évben:


Kommunikációkutatás és/vagy médiakutatás?

 

Mit tesz az, hogy kommunikáció-, illetőleg médiakutatás? Helyük van-e ezekben a kutatásokban a kereskedelmi célú kutatásoknak, a pusztán akadémiai témájúak mellett? Vannak-e előbbieken túl olyan tematikájú kutatások, melyeknek bár helyük volna a kommunikáció ill. médiakutatás keretein belül, mégis kívül vannak azon? Jelent-e új paradigmát a médiakutatás a kommunikációkutatáshoz képest? Tudományszociológiai értelemben mi a különbség a kommunikációkutatás és a médiakutatás között?

A konferencián való részvételi szándékát kérjük a mellékelt Jelentkezési lap konferenciára dokumentum kitöltésével és elektronikus elküldésével jelezze az MKTT Titkárságának. Aki (várhatóan 20 perces) előadást is kíván tartani a fent megjelölt témakörben az előadás szinopszisát (2000 karakter terjedelemben) 2006. november 15-ig elektronikus formában juttassa el a Titkárság címére. A konferencia Program Bizottsága (elnöke Karácsony András egyetemi tanár) 2006. november 30-ig nyilatkozik a szinopszis alapján arról, hogy az előadást beiktatja-e a konferencia programjába.

A szinopszis alapján kiválasztott legjobb előadástémát az MKTT a Sebők Tamás Díjjal jutalmazza (1000 EUR) és egyúttal felkéri a díjazottat, hogy a konferencia nyitóelőadását tartsa meg.

A konferencián a részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött.


 

Jelentkezési lap (letölthető word dokumentum)

 

 

 

 


titkarsag.mktt@communicatio.hu