Pályázat: szakmai rendezvény támogatása

 

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság elnöksége fontosnak tartja, hogy a Társaság szakmai munkája széles körben szerveződjön és a tagok egyéni aktivitása is megmutatkozhasson a programok szervezésében. Ennek érdekében 2024-től kezdve jelen pályázat minden évben kiírásra kerül a Társaság tagjai számára. A pályázatot elektronikus formában kérjük benyújtani a Titkárság e-mail címére. A pályázó a program támogatására 150.000 Ft-ot nyer el, amit a program megrendezésére kell fordítania. A költségeket a Társaság utólag, a számlák birtokában tudja kiegyenlíteni. A számlákat tehát a Társaság nevére kell kérni. A pályázat elnyerésekor a számlázáshoz szükséges adatokat a nyertesnek megadjuk.

 

A pályázatnak az alábbi kritériumoknak kell megfelelnie:

A pályázó aktív tagsággal rendelkezik a Társaságban.

A program szakmai tartalma illeszkedik a Társaság célkitűzéseihez és az Alapszabályban rögzítettekhez.

A pályázatnak tartalmaznia kell a szakmai program részletes leírását (min. egy oldal, max. 2 oldal terjedelemben).

A programot a pályázó a 2024-es évben megrendezi.

A program népszerűsítéséről a pályázónak kell gondoskodnia.

A programról a pályázónak beszámolót kell készítenie az Elnökség felé.

 

A pályázatokat az Társaság e-mail címére kell küldeni: titkarsag.mktt@communicatio.hu

A pályázat határideje: 2024. március 15.

 

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság elnöksége

Budapest, 2024. február 14.