Kedves Tagtársunk!

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság az Elnökség döntése értelmében

 

évi rendes

KÖZGYŰLÉST

tart, amelyre ezennel tisztelettel meghívjuk.

 

A közgyűlés időpontja: 2022. november 8., 9.00 óra

A közgyűlés helyszíne: Budapesti Metropolitan Egyetem,
1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9., F 002 terem

 

Amennyiben a közgyűlés a fenti időpontban nem határozatképes, a megismételt közgyűlésre változatlan napirenddel és helyszínen 2022. november 11. 9.00 órai kezdettel kerül sor. A megismételt közgyűlés az Alapszabály értelmében a jelenlevők számától függetlenül határozatképes az alábbi napirendi pontokban.

A közgyűlés napirendje:

1. A taggyűlés tisztségviselőinek megválasztása (levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, 2 fő jegyzőkönyv-hitelesítő), határozatképesség megállapítása

2. Napirendi pontok elfogadása

3. Az Elnökség beszámolója a Társaság tevékenységéről, működéséről

4. A Társaság 2021. évi pénzügyi beszámolójának jóváhagyása

5. A Társaság Alapszabályának módosítása

6. A Társaság vezető tisztségviselőinek megválasztása

7. Egyéb kérdések: (közérdekű bejelentések, mely napirendi pontban határozat nem hozható)

 

Tekintettel a közgyűlési témák jelentőségére részvételét bizalommal kérjük, jelenlétére feltétlenül számítunk!

Az Alapszabály értelmében a tag a döntéshozó szerv ülésén a szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja. A képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba kell foglalni és azt a közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés kezdetén átadni.

 

Tisztelettel:

az MKTT Elnöksége