A

meghívja minden tagját

 

 

rendes éves

KÖZGYŰLÉSÉRE,

 

 

amelyet 2011. június 23-án csütörtökön 16.30 órai kezdettel tartunk meg,

helyszíne a Budapesti Corvinus Egyetem
Budapest, Közraktár u. 4-8. szám alatti épületének C314-es terme.

 

Ha a közgyűlés nem lenne határozatképes, akkor a megismételt közgyűlésre
változatlan napirenddel és helyszínen ugyanezen a napon 17,00 órakor kerül sor;
a megismételt közgyűlés az alapszabály értelmében a jelenlevők számától függetlenül határozatképes.

 

 

A MKTT közgyűlésének tervezett napirendje:

1. Az Elnökség beszámolója

2. A Társaság 2010. évi közhasznúsági jelentésének elfogadása

3. A Társaság 2011. évi tagdíjának meghatározása

4. A Társaság 2011. évi költségvetésének elfogadása

5. A Társaság alapszabályának módosítása

6. A Társaság éves konferenciája és a Szecskő Tamás emlékelőadás

7. A Társaság Mediációs Szakosztályának, Alumni Tagozatának és Csíkszeredai Tagozatának bemutatkozása

 

 

 

Budapest, 2011. június 9.

Nahimi Péter,
a Társaság főtitkára