Felhívás javaslat- és ajánlattételre

a Jelölő Bizottság részére

 

A MKTT Elnöksége 2006. december 6-i ülésén a 2006. december 2-i Közgyűlés - egyhangúlag elfogadott - Társasági Alapszabályt módosító határozata értelmében kijelölte az új, ötfős elnökség jelölésével megbízott Jelölő Bizottságot, amely munkáját a MKKT Választási Szabályzata szerint végzi.

A Jelölő Bizottság elnöke Gálik Mihály, tagjai Schleicher Nóra és Szekfű András.

A MKTT Elnöksége felkéri az MKTT Tagságát, hogy - az előreláthatólag - 2007. január 20-án, az MKTT konferenciájának szünetében tartandó Rendkívüli Tisztújító Közgyűlésén megválasztásra kerülő új elnökség tagjaira és tisztségviselőire (elnök, alelnök, főtitkár és két tag) tegyen javaslatokat és ajánlatokat.

A Jelölő Bizottság a Tagság javaslatait és ajánlatait 2007. január 12-ig várja az MKTT Tikársági címére (titkarsag.mktt@communicatio.hu)

 

2006. december 22.
MKTT Elnöksége