FELHÍVÁS

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság

éves konferenciáján való részvételre

 

NYILVÁNOSSÁGOK

Részvétel, hozzáférés, társadalmi megosztottság


A konferencia időpontja és helyszíne:

2019. január 26.
Budapesti Metropolitan Egyetem

 

A mediális környezet folyamatos átalakulása a társadalmi nyilvánosság eddig használt modelljeinek újragondolását igényli, hiszen a korábbi kategóriák és teóriák már nem tudják teljes mértékig leírni a differenciált nyilvánosság működését. Számos, a nyilvánosság elméletéhez kapcsolódó korábbi fogalom átgondolására van szükség. Mit jelent ma a közérdek? Hogyan működik a közügyek megvitatása a sokféle nyilvánosság tereiben? Betölti-e a nyilvánosság a kontroll szerepét? Hogyan alakulnak a csoport-vélemények és a szociális identitások az internetes kommunikációban? Milyen hatással vannak ezen identitások alakulására, változására?

A társadalomtudományi gondolkodás egyik meghatározó metaelmélete évtizedek óta Jürgen Habermas nyilvánosság értelmezése, annak ellenére, hogy felfogását számos kritika érte, és maga Habermas is több elemében újraértelmezte korábbi teóriáját. Az átértelmezésre azért volt szükség, mert a magánszféra és a közélet szembeállítására épülő nyilvánosság-felfogástól eltérően e két szféra között elmosódtak a határok, a közösségi médiumok elterjedésével pedig az intim nyilvánosság egyre nagyobb teret nyert, alapvetően átírva a nyilvánosság hagyományos közéleti témaköreit. Szükségessé vált az aktív és passzív részvétel megkülönböztetése is, s úgy látszik, a nyilvánosság korábbi kritikai funkciója is vesztett erejéből. A web 2.0 felületei demokratizálták, de egyúttal, a számtalan fragmentált szféra szűkítette is az egyének nyilvánosságban való részvételét. A web 3.0 felületek pedig további változásokat is indukáltak, amelyek szintén hatással voltak a nyilvánosság alakulására. A társadalmi nyilvánosság sokfélesége és a véleménynyilvánítás újfajta lehetőségei nem választhatók el a társadalmi szegmentálódástól akár vidék – főváros, vagy éppen politikai meggyőződés nézőpontjából tekintünk e jelenségre.

A konferencia célja:

A konferencia célja a kortárs, differenciált nyilvánosság több szempontú vizsgálata, valamint a nyilvánosság szerkezetének átalakulása és a társadalmi rétegződés közötti összefüggés elemzése.

 

A konferencia témakörei:

- a nyilvánosság-elméletek és a tömegkommunikáció kapcsolata

- Habermas nyilvánosság-értelmezésének aktualitása

- a nyilvánosság-elméletek és a hálózat-elmélet kapcsolata

- a populáris nyilvánosság térnyerése a kereskedelmi televíziózásban

- a populáris nyilvánosság szerepe a demokrácia kiszélesítésében

- a nyilvános és a privát szféra értelmezései, változásai

- az információ szűrése a közösségi médiában: visszhang-kamrák (echo chambers) és ismeret/információ buborékok

- identitásépítés és csoportképződés a közösségi média nyilvánosságában

- társadalmi mozgalmak és az internet nyilvánossága

- a fragmentált nyilvánosság és a társadalmi megosztottság

 

Jelentkezés:

A szervezők 20 perces előadásokat várnak.

Jelentkezni 800 karakter terjedelmű absztrakttal lehet.

Bővebb információ az mkttkonf [at] gmail.com címen.

 

Jelentkezési határidő: 2018. november 15.


Regisztráció:

A konferenciára az alábbi linken lehet regisztrálni:

https://docs.google.com/forms/d/1H2sEGNrxDFILShxaxV9fh-y0uSsAEHnmmTauWvKvnVI/edit

 

 

 

 


titkarsag.mktt@communicatio.hu