KÖZELÍTÉSEK
Kommunikációkutatás és a változó társadalmi környezet
Az MKTT éves konferenciája

Helyszín:
Budapesti Metropolitan Egyetem
Nagy Lajos király útja 1-9., F003. terem

Időpont:
2017. november 18.

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság 2005-ben azzal a szándékkal jött létre, hogy segítse a hazai kommunikációkutatást, fóruma legyen a többirányú kutatási és oktatási tevékenységnek. Az azóta eltelt időben a társadalmi és mediális környezet folyamatos változásának következtében új kutatási irányok és területek jöttek létre, a tudományágak közötti kapcsolat még összetettebbé és sokoldalúbbá vált, és az élet számos területén a korábbinál intenzívebben használjuk a kommunikáció különböző formáit. Jelen konferencia célja annak áttekintése, hogyan és miben változott az elmúlt évtizedben és hol tart ma a kommunikációkutatás. A helyzetelemzés mellett célja még annak a kérdésnek a felvetése és megvitatása, hogy mennyiben tud lépést tartani a kutatás a változó társadalmi környezettel, akár nemzetközi (globális), akár a hazai viszonylatok tekintetében.

 

9.00-9.15

MEGNYITÓ

 

Murai András, az MKTT elnöke

Intézményi köszöntő: Dr. habil Vass László rektor, Budapesti Metropolitan Egyetem

9.15-10.45

PLENÁRIS ELŐADÁSOK

9.15-9.40

Mádl András: "Nem ígérhetek mást, csak vért, verejtéket és könnyeket", avagy a médiahatóság társadalmi hasznáról

9.40-10.05

Sipos Balázs: A kommunikációtudomány, a médiatudomány és a történetírás viszonya

10.05-10.30

Demeter Márton: Trendek és mintázatok a nemzetközi és regionális kommunikációkutatásban

10.30-10.45

Beszélgetés (moderátor: Murai András)

10.45-11.00

SZÜNET

11.00-12.45

SZEKCIÓÜLÉSEK

 

Médiakutatások

Szekcióelnök: Szekfű András
6x15 perc

Interdiszciplináris megközelítések

Szekcióelnök: Andok Mónika
7x15 perc

11.00-11.15

Tamás Pál: Reforms in the journalism education as engines for professional modernization in the next years on the european periphery

Szécsi Gábor: Kognitív nyelvészet és kommunikációkutatás

11.15-11.30

Fehér Katalin: Emberarcú okos környezetek: trendek és kutatások

Molnár Csilla: Élet (?) a referenciális kommunikáció után: a jel-létesülés új ontológiája felé

11.30-11.45

Kollár Csaba: A digitális kommunikáció biztonságának fontosabb mérőszámai

Szabó Levente: Kvantumeffektusok az érzékelésben, kategorizációban

11.45-12.00

N. Kovács Tímea: Médianarratívák és társadalmi képzetek: a gazdagságról alkotott elképzelések formálódása a hazai médiakörnyezetben

Varga Károly: A metakommunikatív problémamegoldás esélyei és korlátai

12.00-12.15

Fehér Orsolya: Pszichedelikumok és a média

Szondi György: A válságkommunikáció elméletének és gyakorlatának fejlődése, trendjei és jelenlegi helyzete Magyarországon

12.15-12.30

Kaba Ariel: Kommunikáció a kommunikáción túl: virtuális kommunikáció

Pintér Dániel Gergő: A válságkommunikáció interdiszciplináris tudományos háttere: a menedzsment, a pszichológia és a biztonságtechnika területének szinergiája a veszélyes helyzetekben

12.30-12.45

 

Szondy Réka: Társadalmimarketing-kommunikáció mint a közjó céljai elérésének társadalmi kommunikációs eszköze

12.45-13.30

EBÉDSZÜNET

13.30-15.15

SZEKCIÓÜLÉSEK

 

Oktatás- és kutatatás-módszertan

Szekcióelnök: Bajnok Andrea
7x15 perc

Közösségkutatás, mikrokutatások

Szekcióelnök: Béres István
6x15 perc

13.30-13.45

Bokor Tamás: A kommunikációs témájú és kommunikációs alapú képzések beépülése a közszolgálati továbbképzési rendszerbe

Simon Miklós: A függőség világa, / világunk függősége

13.45-14.00

Jenei Ágnes: Interkulturális menedzsment egyetemi környezetben - a nemzetköziesítés mikro szintű kihívásainak kezelése

Fazekas Piroska: Szavak születése

14.00-14.15

Kriskó Edina: A rendészeti kommunikáció kutatásának módszertani kérdéseiről

Babos Ildikó: Kognitív metaforák szerepe cigány közösségek mindennapi kommunikációjában

14.15-14.30

Herendy Csilla: XX. századi módszertanok a XXI. századi UX kutatásban

Tóth Judit Gabriella: A kontextus hálójában. Avagy miként alkalmazhatóak a kulturális antropológia módszerei az emlékezetkutatásban

14.30-14.45

Komár Zita: Az üzleti kommunikációs hatékonyság kutatásának módszertani kérdései

Csiszér Annamária: Bizalom, mint társadalmi kötőszövet

14.45-15.00

Tóth János József: A szakirodalmi áttekintés mint esettanulmány: Platform-imperializmus a tudományban

Korpics Márta: A közösségkutatás kommunikációs eszközei

15.00-15.15

Hamp Gábor [Szakadát Istvánnal és Markovich Rékával közösen]: Normákra irányuló kutatásunk egy szegmense jól formált normatív szövegek elemzése, illetve az elemzés automatizálása

 

15.15-15.30

SZÜNET

15.30-16.30

A SZEKCIÓELNÖKÖK BESZÁMOLÓI, KÉRDÉSEK, VITA, BESZÉLGETÉS

16.30

A KONFERENCIA ZÁRÁSA

 

A program letölthető pdf formátumban

 

 


titkarsag.mktt@communicatio.hu