MKTT KONFERENCIA 2014

KOMMUNIKÁCIÓ, KREATIVITÁS, KULTÚRA


Zsigmond Andrea: Színház, bekeretezve

Az előadás kulcsszavai: színház, szemantika, kulturális modell, metafora, Erdély, kortárs

A színházzal kapcsolatos kommunikáció bizonyos aspektusait vizsgálom előadásomban. Az érdekel, hogy a különféle beszélők ugyanabban a jelentésben használják-e a "színház" szót publikus megnyilvánulásaikban, avagy különbségek fedezhetők fel konceptualizációik között.

Vizsgálódásom időbeli és térbeli keretei: a 2000-es évek romániai magyar nyilvánosságának különféle szövegeit vizsgálom. Jelentős különbséget a magyarországival szemben abban találunk, hogy az erdélyi színházi kommunikáció nagyrészt politikamentes. Más aspektusaiban hasonló a magyarországihoz, inkább csak az arányokban találunk eltolódásokat.

Vizsgálódásomhoz a jelentés fogalmát a kognitív szemantika keretén belül határoznám meg, mivel "ma ez az a tudományterület, amely a leginkább képesnek tűnik a jelentésről és annak a megismeréshez, a nyelvhez és a kultúrához fűződő kapcsolatáról a leginkább koherens és szisztematikus állításokat megfogalmazni". ( Kövecses Zoltán, Kognitív nyelvészet, Akadémiai, 2010, 14.) E területen belül is leginkább az idén elhunyt Charles Fillmore nevéhez fűződő keretszemantika tűnik legtalálóbbnak céljainkhoz - előadásunk kérdésfelvetése esetében kulturális keretekről/értelmezésekről, idealizált kulturális modellekről van szó.

Létezik például a színház szónak az a használata, amely egyszerűen épületként hivatkozik rá, mint ebben a mondatban: "2014. 10. 15-én Kolozsváron a Kolozsvári Állami Magyar Színházban mutatjuk be új lemezünket, amelynek címe Amit szívedbe rejtesz." Van olyan keret is, amely a vallási analógiát hangsúlyozza: "a kulturális intézmények szószékjellege megszűnt", illetve egy színészről írták: "Thália megtehetné, hogy papjai közül bíborossá léptesse elő". Ez esetben a színháznak/színésznek olyan modelljével találkozunk, amely kiemelt fontosságúnak, értékesnek tételezi a társadalomban. Vannak viszont olyan keretek is, amelyek a gyakorlati hasznát firtatják/kérdőjelezik meg. Az egyik erdélyi polgármestert idézi egy napilap egy 2014. őszi számában: "elvárja, hogy "rendes, ízléses" előadásokkal várják a nézőket, hiszen a színészek végső soron abból kapják a fizetésüket, hogy a kisnyugdíjasok havonta lelkiismeretesen befizetik az adójukat." Szintén a pénz aspektusát helyezi előtérbe egy gazdasági/szociológiai kutatásokban által gyakran használt kifejezés, a "kulturális fogyasztás".
Két különböző keret találkozásakor gyakran vita alakul ki, ill. súlyosabb, egzisztenciális következményei is adódhatnak az összeütközésnek. Fontos tehát tisztán látnunk a magunk és egymás kereteit, hogy jobban boldoguljunk szükséghelyzetekben ? és nem csak akkor...