MKTT KONFERENCIA 2014

KOMMUNIKÁCIÓ, KREATIVITÁS, KULTÚRA

 

Széchenyi Ágnes: Egy kortárs kritikus színrelépése az irodalmi modernség fórumán

A modernség Schöpflin Aladár számára egyértelműen a társadalmi modernséget, a városiasságot jelentette. A Nyugatban 1908-ban debütáló esszéje is erről szólt, A város címet viselte. A város jellemzője "a kultúrélet első alapeleme: az önmagában való meghasonlás" - írta ebben az esszében. A "gyűlölt és sóvárgott város falai alatt vették észre először [a vándorok], hogy lehet ugyanazon egy dolgot egyszerre szeretni és gyűlölni, vágyni rá és undorodni tőle". Egy társadalomtörténeti folyamat illetve annak tényei és a vele járó lélektani ambivalencia - döntően ezek az elemek kapnak hangsúlyt Schöpflin 1908-ban "kifejtett", körülírt modern fogalmában.

A városiassággal együtt járó összezártság, szerkesztőségi és kávéházi együttlétek megsokszorozták az információkat, a másikról való tudást, újfajta nyilvánosságot teremtettek. A modernség szinte véglegesen a városhoz kapcsolódik, a sajátos új identitás egyre nagyobb jelentőségű teréhez. A város a modernség kézenfekvő referenciális helye. Eltűnik a vidéki élet intimitása, "a nagyvárosi élet és a nagyvárosi ember lelki struktúrája" nagy erővel nyomul a magyar irodalomba. Kazinczy, Kölcsey, Berzsenyi leveleztek, egymást ritkán látták, s emlékeztetünk rá, micsoda konsternációt jelentett, amikor Berzsenyi 1810-ben megjelent Pesten. Kazinczy azt várta, fiatal tanítványai (Szemere Pál, Kölcsey Ferenc, Vitkovics Mihály) beszámolnak róla, milyen nagyszerű ember az ő poéta-barátja, a színről színre sosem látott Berzsenyi Dániel. A kiábrándulással végződő utazás egy időben kibontakozó levélregény, a résztvevők levélben érintkeztek Kazinczyval. A történetmondás a linearitáson alapult, kevés résztvevővel, ritkás megszólalással. Általában véve sem véletlenül az episztola volt az a kommunikációtörténeti jelentőségű műfaj, amely kialakította az egymáshoz való szólás fentebb stíljét, a magánközlendőket a közérdeklődés szintjére emelte. Elkülönítette a "fennjáró"-t és a "pongyolá"-t. A kiegyezés után létrejövő főváros, a kultúra metropolisza személyes találkozók szinte követhetetlen sokaságát, egyidejűségeket hoz. Az egymáshoz fordulás természetesebb és spontánabb lesz, az észleletek többé nem maradnak titokban, a források száma elvileg a végtelenhez közelít. Írói hagyatékok kerülnek most már tudatosan egy-egy kézbe vagy (utóbb köz-)gyűjteménybe. Az írás, a összeköttetés könnyebbé is válnak, nehezebbé is, mert az emberi érintkezés a lineáris levelezéseken túlhalad, közös térben, szóban alakulnak a kapcsolatok, a szóbeliség összes közvetlen indulati töltetével és a terjedés torzításaival. A közérdeklődésre számot tartó információk visszakerülnek és multiplikálódnak a magánszférában. A történettudomány lényegében ezt a fajta átrendeződést a térbeliség paradigmájának nevezi.

Az előadás kitér a városiasság nemzetközi elméleteire és kritikájára, Georg Simmeltől kezdve Walter Benjaminon át a legújabb szakirodalomig (Marshall Bermann: All That Is Solid Melts into Air. The Experience of Modernity, 1982, a modernség térbeliségét is elemző munkáig), és a város emblematikus képzőművészeti ábrázolásáig (pl. Frans Masereel).