MKTT KONFERENCIA 2014

KOMMUNIKÁCIÓ, KREATIVITÁS, KULTÚRA


Szabó Péter: Egy innovatív képzési modell a médiaoktatásban

A föld országai az oktatásuk megreformálásán fáradoznak két alapvető ok miatt.

Az első ok közgazdasági: Megpróbálunk rájönni, hogyan oktassuk gyerekeinket, hogy azok el tudjanak helyezkedni a XXI. század gazdaságában. Ezt hogyan érjük el úgy, hogy azt sem tudjuk, milyen lesz a gazdaság a következő hét végén?

A második ok kulturális: Hogyan oktassuk gyermekeinket, hogy azok felnőttként rendelkezzenek kulturális identitással? Mindezt úgy, hogy mégis részei legyenek a globalizáció folyamatának (Sir Ken Robinson)

Paradigmaváltásra van szükség a felsőoktatásban is, ami nem működik struktúraváltás nélkül. Mindezt romló gazdasági és társadalmi környezetben kell megoldani.

Megoldás lehet a tudatos minőségorientáltság, a kutatás, az oktatás és az azt körülölelő szervezet területén egyaránt.

A felsőoktatás környezete a bolygó egészén folyamatosan és dinamikusan változik az 1960-as évektől. Ez a változás felgyorsult a globalizáció előrehaladtával és a tempó elkerülhetetlenné teszi ennek a több száz éves társadalmi alrendszernek a megújulását. Ennek a változásnak vannak politika által irányított elemei és van, amit a működés társadalmi környezetének megváltozása gerjeszt. Politikai elem pl. az ún. bolognai folyamat; a másik elemre jó példa a szűkülő források miatti változási kényszer.

Az előadás során egy intézmény tíz éves fejlesztésének példáját áttekintve betekintést nyerhetünk egy egyszerre zajló szervezeti korszerűsítés, valamint oktatási és tudományos területen zajló minőségi fejlesztésbe. Bemutatásra kerül a 2014-ben Magyar Termékdíjas PIQ&Lead képzési modell és annak megvalósulása a médiaoktatásban. A programnak vannak általánosítható tapasztalatai, tehát feltárul egy lehetséges modell, amelyben működőképes válaszokat találhat akár egy intézmény is a kihívásokra.