MKTT KONFERENCIA 2014

KOMMUNIKÁCIÓ, KREATIVITÁS, KULTÚRA


Szabó Levente: A nyelv és megfigyelés határain túl - a kvantummechanika vonatkozásában

Az előadás kulcsszavai: kvantummechanika, megfigyelés, kommunikáció, szemiotika, nyelv, nyelvi aktus

A kvantummechanika, bár az elméleti összefüggései és alapproblémái egy évszázaddal ezelőtt fogalmazódtak meg, a kommunikációkutatásokat is új kihívás elé kell állítania. Nemcsak azért mert a természettudományoktól való minden távolódás ellenére a társadalomtudományoknak a sarkos kérdéseknél meg kell vizsgálniuk a fizikai alapokat (pl. tipikusan az elme-test probléma valamilyen specifikus formájában), és ebben a kommunikációtudományok talán kevésbé találtak rá saját kérdésfeltevéseikre, de azért is, mert a kvantumfizika olyan jelenségekre lelt, amelyek az "antropikus világban" kialakult gondolkodást meghaladni látszanak. A kvantummechanika alapjaiban két egymással össze nem vethető elmélet paradoxonára épül - és mondhatni, igen sikeresen. Mindeközben egy olyan világot ír le, amely önmagában nem vizsgálható: a beavatkozó megfigyelés nem csupán torzítja az eredményeket, hanem a leírt természeti törvények szükségszerű összeomlását váltja ki. Anomália mindez, ahogyan Kuhn azonosította a problémát, vagy igaz az, amit Popper állított, miszerint egyre valószínűtlenebb elméletek követik egymást? Kommunikációs szempontból releváns értelmezés lehet az, ha egy fizikai elméletet nyelvi rendszerként határozunk meg. A természeti törvények összeomlását kiváltó megfigyelés pedig nem más, mint a megfigyelést megalapozó nyelvi rendszer hatása. Egy lehetséges szemiotikának ebből a kölcsönhatásból kell kiindulnia. De mi van a kölcsönhatás túlsó oldalán: ott ahol a "megfigyelő-tapasztalati nyelvnek" nincs helye? Egyes kvantumfizikusok szerint ebből a kölcsönhatásból olyan típusú világra következtetni, mint amilyet a "józan ésszel" belátható tapasztalatokból kiinduló, az objektivitás ideálját maga előtt tartó klasszikus fizika leírt, nem lenne más mint visszaélés a nyelvvel. Azzal, amely a megfigyelés aktusától elvben nem tudhat elvonatkoztatni.