MKTT KONFERENCIA 2014

KOMMUNIKÁCIÓ, KREATIVITÁS, KULTÚRA


Molnár Csilla: A kreatív gazdaság és a kultúra antropológiája

Az előadás kulcsszavai: kreatív, kultúra, antropológia, használat, érték, legitmáció

Előadásomban a napjainkban divatszóvá vált kreatív jelzőt és a hozzá kapcsolódó kifejezések (kreatív ipar, kreatív gazdaság) kommunikációs legitimációjának feltételeit vizsgálom. Feltételezésem, hogy hívószóvá válásuk annak köszönhető, hogy az utóbbi három évtizedben átalakult a kultúra jelentéstartalma. A magas művészetek létére alapozott kultúrafelfogás átadta helyét az antropológiainak. Ez a folyamat elsőként az angolszász társadalmakban játszódott le a kultúrakutatásban, majd az 1990-es évektől a politika színterén is teret nyert az úgynevezett kreatív iparágak meghatározásával.

A másik összefüggés, melyre társadalmi kommunikációs vonatkozásban kitérek, hogy a kreatív gazdaságot sokan a tudásalapú gazdaság talaján létrejött új struktúraként értelmezik, ami az egyéni invenció jelentőségét fokozná tovább. Azonban ebben a közegben a kreatív termelés eredményessége nem a létrehozásánál, hanem a fogyasztásánál dől el. Tehát nem értékelhető kreatívnak valami, ha a fogyasztás színterén elutasítják, hiszen a kreatív termékek a 'tapasztalati javak' kategóriájába tartoznak, melyek megítélése szubjektív és jellege vágyalapú. A kreatív termék retorikájának szólama, hogy használatának növekedése - szemben más javakkal (pl. autó, elektronikai cikk) - növeli a termék értékét (pl. egy film, könyv, szoftver). Ez a posztindusztriális társadalom és gazdaság érvrendszerén alapul, amely az értéket a használat exponenciális növekedéséhez köti.

Következtetésem, hogy a kreatív gazdaságról mindezek alapján egy olyan antropológiai kultúrafogalom összefüggésében érdemes gondolkodni, amelyben a cselekvés kommunikatív hangsúlyai a fogyasztás létrehozásának és irányításának gesztusaiban öltenek testet. Ebben az összefüggésben a tudás értékét az határozza meg, hogy felhasználásával milyen új jelentések hozhatók létre, melyek aztán legitimálják képviselőik számára a "kreativitás étoszát."