MKTT KONFERENCIA 2014

KOMMUNIKÁCIÓ, KREATIVITÁS, KULTÚRA


Kéri Rita: Laza közösségek és művészeti gyakorlat

Az előadás kulcsszavai: kreativitás, kooperáció, művészeti gyakorlat, migránsok

A kreativitás elvének bevonása különös jelentőséget kap az olyan kultúraközi helyzetekben, ahol eltérő háttérrel érkező résztvevők lépnek egymással interakcióba, és kezdeményeznek valamilyen közös cselekvést, együttműködést. Legutóbbi terepkutatásomat ilyen, általam mesterségesen generált helyzetekben végeztem: közös irányított művészeti gyakorlatokba vontam be különböző nemzetiségű Magyarországon élő bevándorlókat.

Vizsgálódásaim motivációja annak feltárása, hogy különböző kommunikációs dinamikák miképpen hatnak, hogyan befolyásolják az emergens kooperáció formáit és kereteit az ilyen helyzetekben.

Előadásomban felvázolom azt a korábbi terepkutatásaim során kialakított szempontrendszert, melyet az ilyen helyzetek leírásához, dinamikáik elemzéséhez, az elakadások és nehézségek feltárásához hasznosnak találtam. Kitérek a kooperáció különféle elméleteinek néhány jellegzetességére és ezek kritikájára, és arra, hogy az általam bevont új szempontok milyen adalékkal szolgálhatnak ezekhez az elméleti megközelítésekhez. Bemutatom, hogy az általam kezdeményezett helyzetekben hogyan adaptáltam a kreativitás különféle megközelítéseiből kivont elveket, valamint a saját terepkutatásom során kialakított szempontokat és megközelítéseket. Elemzem, hogy mindez hogyan szolgálta a kezdeményezés gyakorlati célját: azt, hogy laza, élő kapcsolati hálót alakítsunk ki a folyamat magyar és bevándorló résztvevői között.