MKTT KONFERENCIA 2014

KOMMUNIKÁCIÓ, KREATIVITÁS, KULTÚRA


Illés Zsófia, Szabó Krisztina, Szemere Alexandra: Játék határok nélkül: kreatív módszerek és alkalmazásuk az érveléstechnika oktatásban

Az előadás kulcsszavai: érveléstechnika, kommunikációs oktatás, kreatív játékok, audiovizuális eszközök Szekció: 10. A kommunikációoktatás, a kommunikációs képzések kreatív potenciálja

Előadásunkban a kommunikáció- és médiatudomány mesterképzés (MA) Érvelési és elemzési módszerek c. tantárgyának kreatív fejlesztését tárgyaljuk. A BME kommunikációs mesterképzésén kötelező kurzus módszertani nehézsége abban áll, hogy hogyan lehet egy alapvetően nagycsoportos, elméleti, előadás típusú órát interaktív, szeminárium jellegű, gyakorlati képzéssé változtatni. A napjainkban oly népszerű infokommunikációs eszközök mellett számos olyan kreatív lehetőség áll rendelkezésre, melyekkel a helyenként száraz tananyagot - az infrastrukturális lehetőségektől kvázi függetlenül - könnyebben befogadhatóvá, életközelibbé lehet tenni. Mivel még a kommunikáció szakosok esetében is sokszor nehézséget jelent a hallgatók megszólaltatása és aktív bevonása, ezért az ún. kreatív játékok és audiovizuális eszközök órai alkalmazásának komoly oktatástechnikai szerepük lehet.

Meglátásunk szerint a frontális előadások szeminarizálása interaktív szerepgyakorlatokkal, általánosan ismert, de a tananyagra formált társasjátékokkal, továbbá mindennapi multimédiás élmények (filmek, reklámok, képregények, mémek, plakátok stb.) bevonása hatékony módszertani segítség lehet.

A fenti problémát volt pedagógia és kommunikáció mesterszakos, jelenleg pedig doktorandusz hallgatókként és gyakorló oktatókként a katedra mindkét oldalán érzékeljük, ezért is tulajdonítunk neki kiemelt jelentőséget. Az érveléstechnika amellett, hogy a kommunikációképzés alapköve, mindennapi életünkben is fontos szerepet játszik. Tapasztalataink szerint azonban ezen argumentációs tananyag elsajátítása még a szakirányos hallgatók számára is nehézségeket okoz. Előadásunkban a saját oktatási gyakorlatunkban (Érvelési és elemzési módszerek; Logika: argumentáció; Érvelés, tárgyalás, meggyőzés c. kurzusok során) használt példafeladatok és kreatív kommunikációs lehetőségek elemző válogatását mutatjuk be a kortárs nemzetközi neveléstudományi, kommunikáció- és befogadás-elméletek vonatkozó részeire alapozva. Célunk olyan alternatív lehetőségek felsőoktatási alkalmazásának ismertetése, ami hosszú távon lehetőséget nyújt az Érvelési és elemzési módszerek c. kurzus népszerűségének, hatékonyságának, színvonalának növelésére, valamint a tananyag alaposabb megértésének elősegítésére.