MKTT KONFERENCIA 2014

KOMMUNIKÁCIÓ, KREATIVITÁS, KULTÚRA


Grünczeisz Kata: Sajtóperek rivaldafényben: érveléstechnikai apparátussal a megértés szolgálatában

A közvélemény és a média fokozott érdeklődését kiváltó tényfeltáró riportok - így például a Tokaji borcsaták, a Fiúk a bányában, a Fordított ítélet, vagy a Nyomoznak az EMFESZ egydolláros eladása miatt című írások - önmagukban társadalmi feszültséget generálnak, hiszen tényállításaik és következtetéseik jogi- vagy magánszemély(ek)re irányulnak, azok reputációját sodorják veszélybe. A nyomukban induló sajtóperek, azaz a felperesek és alperesek közötti jogviták tovább feszítik a helyzetet, és a konfrontációt a legtöbb esetben a meghozott ítéletek sem csillapítják. A sajtóperek kiélezett helyzetekben, gyakran a nyilvánosság bevonásával zajlanak, míg a tárgyaláson két hatalmi ág áll szemben egymással: az igazságszolgáltatás bírálja a média tevékenységét .
Előadásom során az érveléstechnika gyakorlati alkalmazásának speciális területére, a tárgyalóterembe kalauzolom a hallgatóságot, és szemléletes példákkal támasztom alá a jogi érvelés és az argumentációelmélet közötti kapcsolatot. Érveléselméleti szempontból a bizonyítási szituáció kitüntetett szerephez jut; a felek előszeretettel játsszanak a bizonyítás kényszerének áthárításával, vagy éppen vállalásával, attól függően, hogy melyik stratégia alkalmazása - az aszimmetrikus vagy a szimmetrikus vitahelyzet - áll érdekükben. Látni fogjuk továbbá, hogy a perbe fogott cikkek érvelési hibá(ka)t tartalmazó állításai kiváló támadási felületet jelentenek a tárgyalóteremben. Különösen veszélyesek a gondolatmenet egészét tekintve félrevezető, a konklúzióhoz csak első ránézésre kapcsolódó irreleváns premisszák, valamint a rejtve maradt implicit információk. Az érvelő cikkek tartalma ugyanis mindig több, mint egymás után álló mondatok összessége, a sugalmazás azonban nem védi meg a szerzőt a tárgyalóteremben: a bírók implicit állítások alapján is hoznak ítéletet.
Kutatásomban érveléstechnikai apparátussal elemzem a tényfeltáró cikkek és a bírói ítéletek kapcsolatát. Vizsgálatom elméleti síkon a természetes nyelvi helyzetekben megmutatkozó érvekkel foglalkozó argumentációelméletre, azon belül az informális logikai megközelítésre és a pragmadialektikára támaszkodik, míg gyakorlati síkon az újságírás és az érveléstechnika kapcsolódási lehetőségeit, továbbá joggyakorlati problémákat vesz górcső alá. A sajtóperek érveléselméleti megközelítése mind a társadalom, mind a sajtószerv számára új szempontokat hozhat, és képessé tehet minket a valóságosságra vonatkozó bírói ítéletek megértésére.