MKTT KONFERENCIA 2014

KOMMUNIKÁCIÓ, KREATIVITÁS, KULTÚRA

 

Demeter Márton: Mit tud az, aki rajzolni tud?

Az előadás kulcsszavai: rajzi kompetencia, látás és tudás, rajzoktatás és kreativitás

Milyen egy jó rajz? Mit tud az, aki rajzolni tud? Ebben az előadásban ezekre a roppant egyszerűnek látszó kérdésekre próbálok meg lehetőleg egyszerű válaszokat megfogalmazni. Természetesen attól, hogy az általam felkínált válaszok egyszerűek, egyáltalán nem következik, hogy evidenseknek is kellene lenniük; sőt, éppenséggel az a helyzet, hogy válaszaim megfogalmazásához szükségszerű rámutatnom néhány rendkívül közkeletű tévedésre.

Elemzési módszeremet tekintve abból a feltételezésből indulok ki, hogy ha egyáltalán válaszolhatunk értelmes módon a ’mit tud az, aki rajzolni tud?’ kérdésre, akkor a választ valahol a rajzoktatás környékén kell keresnünk. Az előadás során néhány bevett, és néhány alternatívnak mondott rajzoktatási metódust fogok röviden tárgyalni, a konkrét módszerek bemutatásán kívül külön figyelmet szentelve azoknak az állításoknak, melyek – állítólag – az adott módszert hivatottak legitimálni. A rajzoktatással kapcsolatban felvethető kommunikációs szempontból is releváns kérdések közül a legérdekesebbek mindenesetre a tudás és a látás oppozíciójával vagy – hogy a másik szélsőséges álláspontot is megemlítsem – ezek azonosságával vannak kapcsolatban. Noha a kérdéssel összefüggésben felmutatható filozófiai, pszichológiai és neurofiziológiai kapcsolódások mindenképp említésre méltók, az előadásban elsősorban arra fogok koncentrálni, hogy mi történik ténylegesen a különféle módszerek átadása során.

A fentiekből talán világosan látható, hogy ez előadásban nem a(z autonóm) műalkotásként értett rajzos reprezentációkról lesz szó, hanem a rajzról, mint a közlés (kommunikáció) egy sajátos intézményéről. Állításom szerint a rajzi kompetencia a nyelvi kompetenciához hasonlóan antropológiai univerzálé, amely – megfelelő tanítási környezetben – minden egészséges ember számára megtanulható, csak éppen ez a környezet nem áll a nyelvtanuláshoz hasonló egyetemességgel összehasonlítható módon rendelkezésünkre.