MKTT KONFERENCIA 2014

KOMMUNIKÁCIÓ, KREATIVITÁS, KULTÚRA


Czékus Jób Géza: A kreativitás szerepe a spontán zenealkotásban

Az előadás kulcsszavai: privát és publikus kreativitás, spontán zenealkotás, improvizáció

Rögtönzésre, spontaneitásra mindannyian rákényszerülünk hétköznapi életünk különböző területein: munka, utazás, vásárlás, stb. Hiába próbálunk tudatosan tervezni, a kontingens elemek keresztülhúzzák előzetes tervünket. A nonverbális kommunikáció során is gyakran rögtönözünk. Azonban igyekszünk a befogadó(k)ban önmagunkról egy egységes, összefüggő lehetőleg pozitív képet kialakítani és fenntartani. Ennek elérésére többek között kreativitásra van szükségünk.

A spontán zenealkotó folyamatban is sok az esetleges elem, amelyeket igyekszünk szándékosakkal kompenzálni. A hagyományos nyugati zenét leginkább az alkotás, előadás, befogadás és újraalkotás előre megtervezett, spirálisan ismétlődő, egymásra épülő folyamata jellemzi. Ezzel szemben a tradicionális improvizatív zenében, a keleti meditatív muzsikában - blues, soul és a belőlük kinövő jazz - ezek a lépések nem mindig ilyen sorrendben követik egymást, szabadabb a struktúra, kevesebb a kötöttség. A spontán zenei improvizációban e négy folyamat időben szimultán zajlik: Megszólal(nak) az első spontán motívum(ok), s ezután már elindulnak a szimultán interakciók. A spontán zenealkotás alatt - ebben a diszkusszióban és vizsgálatban - alapvetően előzetes zenei struktúra, szabály, norma nélkül történő önkifejező, önismeretet, önreflexivitást segítő csoporttevékenységet értek, melynek nem kifejezett célja a végső művészeti produktum esztétikai minősége, ellenben az alkotó folyamatban megélt tartalmak lényegesek. Nem igényel előzetes muzikális képzettséget, azonban a zenei felkészültség mértéke mégis befolyásolja az alkotást és a kreativitás mértékét - meglepő módon - fordított arányban. A kreativitás mértékétől függően a résztvevő a folyamatosság, folytonosság érdekében relevánsabb és egyben variáltabb elemet próbál illeszteni az addig elhangzottakhoz; célja, hogy fennmaradjon a figyelem, hogy újat jelenítsen meg, de szervesen kapcsolódjon az addig hangzó zenei szövethez is.

Ebben a kutatásban a résztvevők önreflexív módon, korábbi zenepedagógiával kapcsolatos élményeket elemeznek és értelmeznek újra, szemináriumi csoportmunkában vesznek részt. A kreativitást kérdőívekkel, megfigyelésekkel, önreflexív naplók tartalomelemzésével, a zenealkotó folyamathoz kapcsolódó kérdésekre kapott válaszok kiértékelésével mértem reprezentatív (1500 fős) mintán.