MKTT KONFERENCIA 2014

KOMMUNIKÁCIÓ, KREATIVITÁS, KULTÚRA


Czakó Kálmán: Tranzakciók szerepe a kreatív iparágak hatásgyakorlásában

Az előadás kulcsszavai: tranzakciók, integráció, rendszer, növekedés

Az előadás három egységre tagolódik.

1. A KI innovációinak helyt ad integrációs szintek megnevezése a döntéshozatal meghatározó helyeinek megjelölésével. A üzenetváltó kapcsolatokban aktualizált személyek vannak a tranzaktív hálózatban, akik az integrációs szinteken belül és azok között hathatnak egymásra.

2. A kreativitás eredménye és a KI-implementáció

2.a. Hatásgyakorlás: kritériumai, jellege, faktorai, területei, a platform-tematikák és a kiegészítő tematikák, az eredmények integrálhatósága

2.b.A hatásgyakorlás szituációja, rendszere, egy évszázados kutatásának területei itt kerülnek bemutatásra. A tranzakciók mibenlétét, a kommunikációban betöltött szerepét időrendben, kutatók, elméletek szerint mutatom be táblázatban. Ezek a következők: tranzaktív analízis; stressz és coping; általánsított tapasztalati módszer; általános rendszerelmélet; magatartásformák, mintázatok ;humánökológia, témaközpontú interakciók; integratív szintek; személyiségelméletek; multiaxialis szisztéma; circumplex modell; nevelési stílusok; fejlődési eredmény; teljes rendszerbe való beavatkozás.

2.c.Aa kreatív iparágak globális működtetését szolgáló elvek az szintek közötti integráció növelésében hatnak a legteljesebb mértékben. A szinergikus hatás kialakulását szolgáló folyamatok és működési feltételek értelmezéséhez az érdek-érték-cél szerkezetben adhatunk olyan megalapozást, amely az Alapdokumentum szerint a jogi keretek kialakítását garantálja.
A globális ipari kreativitás elvei, melyek a szinergikus hatást létrehozásában szerepet kapnak

3. IK működtetését szolgáló javaslatok a tranzakciók hatékonyságának növelésére 52 tételben a következő szerkezetben:

 

A KI létrehozásához szükséges tényezők

Tervezés

Végrehajtás

Alkalmazás

Elvek

Integráció

Programok

Források

Módszerek

 

A felsoroltak alátámasztását szolgáló forrásmegjelölés és szakirodalom tartalmazza azokat a műveket is, amelyek a tudománytörténet felidézett szakaszából a tranzakciókra vonatkozó ismereteket foglalja magában.
Az előadás célja, hogy a kreatív iparágak személyes forrásainak jelentőségére és az ipari folyamatok kreatív tartalmára utalva rámutasson arra, hogy a termelési kapacitás bővülése, a növekedés stratégiai eseményei, az EU támogatási elvei csak érett döntéseket hozó felelős személyek révén valósulnak meg. A kommunikáció jelentősége általában nem vitatható, mindenre kiterjed, és az emberi együttműködés hatékonyságának kulcsa. Ugyanakkor rá kell arra is mutatni, hogy a nyelv adta kommunikatív stratégiák mindig csak a belátható horizontig képesek távlatot adni, és így mindig van tere a sokféle véleménynek, mely a kommunikáció tranzaktív folyamatainak végnélküliségét jelenti.