MKTT KONFERENCIA 2014

KOMMUNIKÁCIÓ, KREATIVITÁS, KULTÚRA


Cseh Szilvia: A vizuális kommunikáció a nem művészeti felsőoktatásban - Visual literacy elméletek és oktatási gyakorlatok a konvergencia korában

Az előadás kulcsszavai: vizuális kommunikáció - konvergencia - visual literacy - felsőoktatás

A 21. század nagy kérdése, hogy felváltják-e a vizuális információk a szöveges információkat, és ha igen, milyen módon. Különböző kulturális gyakorlatokban ? mint a hír-, PR- és marketingeszközök, az urban design, a plázakultúra vagy akár a gasztronómiaesztétika ? jelennek meg a vizuális kommunikáció szerepét felvető kérdések. Mieke Bal holland kultúrteoretikus a "vizualitás rezsim"-jének, más kifejezéssel vizuális esszencializmusnak nevezi ezt a kort, amelyben a képek különös erővel kényszerítik ránk jelenlétüket.

Ahhoz, hogy az eltérő társadalmi kontextusokban és a technológiai eszközök burjánzásának korszakában a képi világok interpretációja a lehető legrelevánsabb legyen, nemcsak újfajta tudásokra, de kreativitásra is szükség van. Az egyre gyarapodó kulturális elméletek azt állítják, hogy az újmédia korszakban egyre többféle kompetenciára van szükség, 'proliferation of literacies' zajlik.

Az elméletileg egymásra épülő közoktatási struktúrában jelenleg nincsen helye kidolgozott kompetencia- és kontextusalapú oktatásnak, míg a felsőoktatás nyitottabb világában sajátosan, az adott szakterület természetének megfelelően alakulnak a tantárgyi struktúrák. Az előadás célja egyrészt összevetni a különböző, elsősorban kommunikáció-marketing szakos fakultások, szakok tantárgyi felépítését mind hazai, mind nemzetközi viszonylatban, másrészt bemutatni egy saját felvetést a visual literacy elméletek kontextusában.