MKTT KONFERENCIA 2014

KOMMUNIKÁCIÓ, KREATIVITÁS, KULTÚRA


Boda-Székedi Eszter: Az önreprezentáció mélyrétegei a filmművészetben

Az előadás kulcsszavai: mozgókép, önreflexió, verbalitás, vizualitás, narráció, hermeneutika, dokumentum, fikció, Wim Wenders

Az előadás témája az önreflexió tettenérése a hetedik művészetben, különös tekintettel Wim Wenders filmjeire. A német rendező 80-as, 90-es években készült alkotásai (mindenekelőtt A dolgok állása, a Berlin felett az ég és a Lisszaboni történet) elemzése nyomán választ keresek arra a kérdésre, miszerint az önreflektív eljárások csupán egy jól elhatárolható filmtípus, tendencia jellemzői, vagy felfedezhetők majd minden filmben. Kiindulópontnak tekintem Chritian Metz felvetését, miszerint a filmben általában találni reflektív elemeket, mivel azok a film általános szemantikájához tartoznak vagyis az önreflektív motívumok, elemek általános értelemben véve a filmi kijelentés eljárásai. A kijelentés igazságértékét kutatva a Wenders-filmeket az önreflexió iskolapéldájának tekintve, az ezekben alkalmazott, összefoglalt és adott esetben megteremtett motívumok tükrében vizsgálnám a napjaink jellegzetes filmes tendenciáit (például a sorozatfilmek térhódítását). Ugyanakkor meg is fordítanám a problematikát: a hagsúlyosan önreflektív elemeket felvonultató mozgóképek megtekintésénél és esetleges vizsgálatánál megkerülhető-e az önreflektív szempontok figyelembe vétele? Vagyis lehet-e minden filmet önreflektív szempontból vizsgálni, ugyanakkor figyelmen kívül lehet-e hagyni az önreflektív vizsgálatot, az ilyen típusú filmeknél lehetnek-e más változatai a befogadásnak? (Például a filmben elsősorban a narráció által teremtett világnak a látszólagos közvetlen átélése, akár a tudatos odafordulás hiányának az ellenében. Szórakozhatunk-e jól egy filmen, ha közben tudatosítunk: például önreflektív elemeket?) Ennek kapcsán felvetődik a valóságábrázolás, a dokumentum és fikció valamint a verbalitás és vizualitás kapcsolatának kérdésköre, az alkotó-alkotás-befogadó hármasának hermeneutikai vizsgálata, kitekintéssel a tudatos nézői attitűd változásaira.