MKTT KONFERENCIA 2014

KOMMUNIKÁCIÓ, KREATIVITÁS, KULTÚRA


Barkóczi Janka: Kreativitás anno - A Horthy-brand a magyar filmhíradókban 1931-1944

Az előadás kulcsszavai: ó-média, mozgókép, Horthy-korszak, pr, kreativitás, szimbólum, hír

Előadásom a kommunikáció, kreativitás és kultúra témakörét elsősorban történeti aspektusból vizsgálja. A két világháború között keletkezett mozgóképes híranyagok sajátos szempontú áttekintésével olyan általános kérdésekre keresem a választ, mint a kreativitás fogalmának időbeli átalakulása, kreatív megoldások használata az ó-média egyik speciális formájában, különösen a korai pr területével összefüggésben.

A vizsgálat középpontjában az 1931 és 1944 között a Magyar Film Iroda gyártásában készülő hazai filmhíradók állnak, amelyek viszonylag épen ránk maradt korpuszként, rendkívüli tematikai sokszínűségükkel az audiovizuális kommunikáció izgalmas kutatási területét kínálják. Elemzésem az elérhető híranyag egyik nagy csoportjára, a kifejezetten a Horthy-család imázsának kiépítését szolgáló mozgóképes anyagok jellegzetességeire koncentrál. Áttekintem, hogyan ábrázolják ezek a filmek a kormányzót és közvetlen környezetét, milyen hangsúlyokkal és milyen szimbolikával dolgoznak, milyen üzeneteket kívánnak közvetíteni a közönség felé, illetve milyen változások figyelhetők meg az idő múlásával az ezzel kapcsolatos kommunikáció tartalmában és formájában.

Célom, hogy a Horthy-brand kialakításának korabeli technikáját alaposabban körüljárva a kommunikáció egyes fogalmainak történetiségéről, a konferencia témáját adó problémakör időbeli vonatkozásairól gondolkodjak, és ezzel kapcsolatban konkrét hazai vonatkozásokkal kiegészíthető kérdéseket vessek fel.