Hulyák-Tomesz Tímea:

A kogníció szerepe a médiaműfajok létrehozásában és befogadásában

 

Nyelvhasználatunk során előzetes ismeretek segítenek abban, hogy ki tudjuk választani a szituációnak megfelelő szövegtípust a megfogalmazandó szöveghez. E képességre a szociolingvisztika - Hymes nyomán - a kommunikatív kompetencia fogalmát használja. Bár a kompetencia fogalma elsősorban a nyelvre és annak használatára vonatkozó tudást jelöli, már Hymes is összefüggésbe hozta a műfajjal. A kettő kapcsolatát vizsgálva Szitó Edit egyik előadásában megállapítja, hogy kompetenciának minősülhet bármely műfaj olyan jellegű ismerete is, amelynek része az a képesség is, hogy egy műfajt reprodukáljunk, illetve értelmezzünk.

A kognitív irányzat a szöveg típusait aszerint a feltételezés szerint vizsgálja, hogy a szövegfajtákat a szöveggé szerveződés bizonyos kognitív mintái alapján lehet elkülöníteni. A kognitív alapelvek kiindulópontja a beszélők szövegről, szövegtípusokról való tudásának modellálása lehet.

Az előadás a médiaműfajok leírásába kívánja bevonni a kognitív kutatások eredményeit. A médiaszövegek ugyan a köznapi szövegfajták közé sorolhatók, szövegnyelvészeti jellemzésük azonban még kínál kutatási lehetőségeket. A médiaműfajokat bemutató munkák legnagyobb része ugyanis a közlő oldaláról vizsgálja a szövegeket, s elsősorban a didaktikai jelleg érvényesül bennük. Kutatásomban e vizsgálati keretet kitágítva arra keresem a választ, hogy a kogníció milyen szerepet játszik a médiaszövegek szerveződésében és reprezentációjában.

 

 

 


[vissza a programhoz]